ابتهال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلند کردن دستها به سوی آسمان هنگام دعا را ابتهال می‌گویند و از این عنوان به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.


حالات دعا کننده

[ویرایش]

دعا کننده حالات مختلفی همچون حالت شوق، حالت خوف و غیر آن دارد. در روایات برای هر حالت از حالات دعا کننده در نحوه قرار گرفتن دستهای وی شکلی خاص بیان شده‌است.

چگونگی ابتهال

[ویرایش]

حالت ابتهال هنگام جاری شدن اشک مورد توصیه قرار گرفته است و آن بدین گونه است که دعا کننده دستهای خود را تا حدّی که از سر بگذرد به سوی آسمان بلند و دعا می‌کند.

استحباب ابتهال

[ویرایش]

ابتهال هنگام جاری شدن اشک مستحب است.
[۳] کشف الغطاء ج۳، ص۴۹۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۷،‌ ص۴۸.    
۲. جواهر الکلام ج۱۰، ص۳۶۹-۳۷۱.    
۳. کشف الغطاء ج۳، ص۴۹۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ص۲۲۸-۲۲۹.    


رده‌های این صفحه : آداب دعا | اخلاق اسلامی | دعا
جعبه ابزار