آمادگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآمادگى به آماده شدن و آماده بودن برای انجام کار یا روی دادن حالتی اطلاق می شود.


تعریف آمادگی

[ویرایش]

آمادگى یا مهیا شدن، به آماده شدن و آماده بودن وعدم غفلت گفته می شود.

احکام آمادگی در ابواب فقه

[ویرایش]

از آمادگی به مناسبت در باب‌هاى طهارت، صلات، حج، جهاد و سبق و رمایه سخن گفته شده است.

← احکام آمادگی در باب طهارت←← وضو گرفتن قبل از دخول وقت


وضو گرفتن قبل از دخول وقت نماز لیکن نزدیک به آن به جهت آماده شدن براى اداى نماز در اول وقت مستحب است،
[۱] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹۳-۱۹۴.


←← تیمم قبل از دخول وقت


تیمم براى نماز قبل از داخل شدن وقت نماز، جایز نیست.

←← آماده شدن برای مرگ


مستحب است انسان همیشه براى مرگ آمادگى داشته باشد و پیش از مردنش، کفن ، سدر و کافور و قبر
[۶] العروة الوثقى، ج۱، ص۴۵۴.
خود را آماده نماید.

← احکام آمادگی در باب صلات←← شرط صحت نماز صف عقب


در نماز جماعت، اگر نمازگزاران صف‌هاى عقب‌تر زودتر از صف‌هاى جلوتر تکبیر گفته و وارد نماز شوند، در صورتى که صف‌هاى جلوتر آماده نماز باشند، حائل شدن آن‌ها بین امام و مأمومان، خللى به نماز مأمومان وارد نمى‌کند.
[۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۵، قسم۲، ص۲۰۴.


← احکام آمادگی در باب حج←← آماده کردن اسباب حج مستطیع


اگر انجام حج شخص مستطیع در همان سال استطاعت متوقف بر آماده کردن اسباب و وسائلى باشد، آماده کردن آن‌ها واجب است.

← احکام آمادگی در باب جهاد←← آماده بودن برای جهاد و دفاع


به تصریح قرآن کریم، بر مسلمانان واجب است همیشه براى جهاد و دفاع آمادگى داشته باشند و نیرو، اسلحه و مانند آن را از پیش آماده کنند.
[۹] فقه القرآن، ج۱، ص۳۳۳.


←← آماده کردن جهاد گران با موسیقی


نواختن موسیقی طرب‌آور و حرام حتى اگر براى ایجاد آمادگى در روحیه جهادگران باشد، جایز نیست.

← احکام آمادگی در باب سبق و رمایه←← حکمت مسابقه اسب دوانی و تیراندازی


مسابقه اسب دوانی و تیراندازی جایز است و فایده آن ایجاد آمادگى براى جهاد است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹۳-۱۹۴.
۲. مستمسک العروة، ج۴، ص۴۳۶.    
۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۲.    
۴. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۴۵.    
۵. مستمسک العروة، ج۴، ص۱۸۴.    
۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۵۴.
۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، قسم۲، ص۲۰۴.
۸. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۹. فقه القرآن، ج۱، ص۳۳۳.
۱۰. انفال/سوره۸، آیه۶۰.    
۱۱. صراط النجاة، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۵۷-۱۵۸.    


رده‌های این صفحه : حج | سبق و رمایه | طهارت | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار