آزار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه آزار ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

آزار (حقوق جزا)، از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق، به معنای اعمال موجب صدمه یا ناخوشی و رنج جسمی یا روحی، روانی، بدون رسیدن به حد «ضرب و جرح»
آزار (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه، به معنای اذیت و عنوانی در باب‌های صلات، صوم، حج و صید و ذباحه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار