آزادی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعاتی که در آیات قرآن مطرح شده، آزادی است.


معنای آزادی

[ویرایش]

آزادى در لغت به معناى، حريّت، اختیار، خلاف بندگی، قدرت عمل و ترك عمل و قدرت انتخاب است.
[۱] لغت نامه دهخدا.
و در اصطلاح، به معناى مصون ماندن از اراده مستبدانه است.
[۲] فرهنگ علوم سیاسی.
و در حقوق انسان از قبيل آزادانديشى، انتخاب عقيده، اظهار نظر و حقّ انتخاب نظام اجتماعىِ دل‌خواه، تجلّى مى‌يابد.
گفتنى است كه آزادى مورد نظر در اين عنوان از مقوله‌هاى روان‌شناختى، عرفانى و فلسفى نيست. در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آنها از واژه‌هاى «جدال»، «خلوا سبيلهم»، «شورى»، «نجات»، «واجتنبوا الطاغوت»، و ... استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آزاداندیشی (قرآن)، آزادی اجتماعی (قرآن)، آزادی از خرافات (قرآن)، آزادی از زندان (قرآن)، آزادی از ظلم (قرآن)، آزادی اقتصادی (قرآن)، آزادی انتخاب دین (قرآن)، آزادی انتخاب مسکن (قرآن)، آزادی اهل کتاب (قرآن)، آزادی بیان (قرآن)، آزادی تحقیق (قرآن)، آزادی جنسی (قرآن)، آزادی‌خواهی موسی (قرآن)، آزادی‌خواهی هارون (قرآن)، آزادی در اصحاب اخدود (قرآن)، آزادی در اقوام پس از نوح (قرآن)، آزادی در حکومت فرعون (قرآن)، آزادی در حکومت دقیانوس (قرآن)، آزادی در قوم ثمود (قرآن)، آزادی در قوم شعیب (قرآن)، آزادی در قوم عاد (قرآن)، آزادی در قوم لوط (قرآن)، آزادی در قوم نوح (قرآن)، آزادی در مردم انطاکیه (قرآن)، آزادی زنان (قرآن)، آزادی سیاسی (قرآن)، آزادی عقیده (قرآن)، آزادی مذهب (قرآن)، آزادی مشرکان (قرآن)، آزادی مطلق (قرآن)، آزادی ممنوع (قرآن)، آزادی موسی (قرآن)، آزادی وطن (قرآن)، آزادی یوسف (قرآن)، امتحان با آزادی (قرآن)، انبیاء و آزادی (قرآن)، اهمیت آزادی (قرآن)، بنی‌اسرائیل و آزادی (قرآن)، حدود آزادی (قرآن)، حکومت و آزادی (قرآن)، کسب آزادی (قرآن)، سلب آزادی (قرآن)، شعیب و آزادی (قرآن)، محمد و آزادی (قرآن)، مستضعفان و آزادی (قرآن)، منشأ آزادی (قرآن)، موسی و آزادی (قرآن)، مؤمنان و آزادی (قرآن)، نعمت آزادی (قرآن)، نوح و آزادی (قرآن)، هارون و آزادی (قرآن)، هود و آزادی (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه دهخدا.
۲. فرهنگ علوم سیاسی.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۶۱، برگرفته از مقاله «آزادی».    


رده‌های این صفحه : آزادی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار