آزادی موسی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با آزادی حضرت موسی علیه‌السلام از ظلم معرفی می‌شوند.


آزادی از ظلم

[ویرایش]

رهایی موسی علیه‌السّلام، از ستم فرعونیان:
«فخرج منها خائفا یترقـب قال رب نجنی من القوم الظلمین • ... قال لاتخف نجوت من القوم الظـلمین؛ترسان و نگران از شهر بیرون شد. گفت: ‌ای پروردگار من، مرا از ستمکاران رهایی بخش... یکی از آن دو زن که به آزرم راه می‌رفت نزد او آمد و گفت: پدرم تو را می‌خواند تا مزد آب دادنت را بدهد. چون نزد او آمد و سرگذشت خویش بگفت، گفت: مترس، که تو از مردم ستمکاره نجات یافته‌ای.»

آزادی یاران حضرت موسی

[ویرایش]

رهایی موسی علیه‌السلام و همه یارانش از ستم فرعونیان :
«فارسل فرعون فی المدائن حاشرین • فلمـا ترءاالجمعان قال اصحـب موسی انـا لمدرکون • و انجینا موسی و من معه اجمعین؛و فرعون گردآورندگان سپاه را به شهرها فرستاد... چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: گرفتار آمدیم.... موسی و همه همراهانش را رهانیدیم.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۲۱.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۲۵.    
۳. شعرا/سوره۲۶، آیه۵۳.    
۴. شعرا/سوره۲۶، آیه۶۱.    
۵. شعرا/سوره۲۶، آیه۶۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۶۳، برگرفته از مقاله «آزادی موشی علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : آزادی | حضرت موسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار