آزادی در قوم لوط (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با آزادی در قوم لوط معرفی می‌شوند.


عدم آزادی در تبلیغ

[ویرایش]

آزاد نبودن لوط علیه‌السلام و خاندانش در تبليغ پاک‌دامنی ميان قوم خود:
۱. «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد مّن العلمين‌• و ما كان جواب قومه الّا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم انّهم أناس يتطهّرون؛و (به خاطر بياوريد) لوط را هنگامي كه به قوم خود گفت آيا عمل شنيعي انجام مي‌دهيد كه‌ احدي از جهانيان پيش از شما انجام نداده است؟!ولي پاسخ قومش چيزي جز اين نبود كه گفتند اينها را از شهر و آبادي خود بيرون كنيد كه اينها افراد متظاهري هستند!»
۲. «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة وأنتم تبصرون‌• فما كان جواب قومه إلّاأن قالوا أخرجوا ءال لوط مّن قريتكم إنّهم أناس يتطهّرون؛و لوط را به ياد آور هنگامي كه به قومش گفت آيا شما به سراغ كار بسيار قبيح مي‌رويد در حالي كه (زشتي و نتايج شوم آنرا) مي‌بينيد؟آنها پاسخي جز اين نداشتند كه به يكديگر گفتند: خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد كه اينها افرادي پاکدامن هستند!»

عدم آزادی دینی

[ویرایش]

نبودن آزادى دينى ميان قوم لوط:
«إذ قال لهم اخوهم لوطٌ ألاتتقون‌• انّى لكم رسولٌ امين‌• قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننّ من المخرجين؛ هنگامي كه برادرشان لوط به آنها گفت آيا تقوي پيشه نمي‌كنيد؟من براي شما رسول اميني هستم.گفتند: اي لوط اگر از اين سخنان خودداري نكني از اخراج شوندگان خواهي بود.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۸۲.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۵۴.    
۴. نمل/سوره۲۷، آیه۵۶.    
۵. شعرا/سوره۲۶، آیه۱۶۱.    
۶. شعرا/سوره۲۶، آیه۱۶۲.    
۷. شعرا/سوره۲۶، آیه۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۷۸، برگرفته از مقاله «آزادی در قوم لوط».    


رده‌های این صفحه : آزادی | قوم لوط | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار