آزادی در قوم عاد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با آزادی در قوم عاد معرفی می‌شوند.


آزادى دینی در قوم عاد

[ویرایش]

نبودن آزادى دينى ميان قوم هود:
«ألم يأتكم نبؤا الّذين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود و الّذين من بعدهم لايعلمهم الّا اللَّه جاءتهم رسلهم بالبيّنت فردّوا أيديهم فى أفوههم و قالوا انّا كفرنا بما أرسلتم به ...• و قال الّذين كفروا لرسلهم لنخرجنّكم من أرضنا أو لتعودنّ فى ملّتنا ...؛آيا خبر آنها كه پيش از شما بودند به شما نرسيده: قوم نوح و عاد و ثمود و آنها كه پس از ايشان بودند، همانها كه جز خداوند از آنان آگاه نيست، پيامبرانشان با دلائل روشن به سوي آنها آمدند، ولي آنها (از روي تعجب و استهزا) دست بر دهان گرفتند و گفتند كه ما به آنچه شما مامور آن هستيد كافريم، و نسبت به آنچه ما را به سوي آن ميخوانيد ترديد داريم!كساني كه کافر شدند به پيامبران خود گفتند ما قطعا شما را از سرزمين خود اخراج خواهيم كرد، مگر اينكه به آئين ما بازگرديد....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۹.    
۲. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۷۸، برگرفته از مقاله «آزادی در قوم عاد».    


رده‌های این صفحه : آزادی | قوم عاد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار