آزادی انتخاب مسکن (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اقسام آزادی که در قرآن به آن اشاره شده است آزادی در انتخاب مسکن است.


گستردگی زمین برای مسکن

[ویرایش]

گستردگی زمین، و آزادی بندگان خدا در انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از آن :
«یـعبادی الذین ءامنوا ان ارضی وسعة فایی فاعبدون؛‌ای بندگان من که به من ایمان آورده‌اید، زمین من فراخ است، پس تنها مرا بپرستید.»

سلب آزادی انتخاب مسکن

[ویرایش]

حرمت سلب آزادی انسان‌ها در انتخاب مسکن و استفاده از آن :
۱. «و اذ اخذنا میثـقکم... و لا تخرجون انفسکم من دیـرکم... • ... وتخرجون فریقا منکم من دیـرهم تظـهرون علیهم بالاثم و العدون و ان یاتوکم اسـری تفـدوهم و هو محرم علیکم اخراجهم...؛ و آن هنگام را که با شما پیمان نهادیم... و یکدیگر را از خانمان آواره مسازید... و گروهی از خود را از خانمانشان آواره می‌کنید و بر ضد آنها به گناه و بیداد به همدستی یکدیگر برمی گزیند خیزید و اگر به اسارت شما درآیند در برابر آزادیشان فدیه می‌گیرید و حال آنکه بیرون راندنشان بر شما حرام بود....»
۲. «... و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنة اکبر من القتل...؛...و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد خداوند گناهی بزرگتر است، و شرک از قتل بزرگ تر است....» توبیخ شدید شدن آواره کنندگان اهل مکه ، نشان می‌دهد که ساکنان مکه حق سکونت در آن دیار را داشته‌اند و مشرکان به دلیل سلب آن حق، مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

← مبارزه با سلب‌کنندگان آزادی


مبارزه با سلب کنندگان آزادی انسان در انتخاب مسکن امری پسندیده:
۱. «الم تر الی الملا من بنی اسرءیل من بعد موسی... اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله... و قد اخرجنا من دیـرنا و ابنائنا...؛آیا آن گروه از بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی که به یکی از پیامبران خود گفتند: برای ما پادشاهی نصب کن تا در راه خدا بجنگیم. ... در حالی که ما از سرزمینمان بیرون رانده شده‌ایم و از فرزندانمان جدا افتاده‌ایم؟ ....»
۲. «... فالذین هاجروا و اخرجوا من دیـرهم و اوذوا فی سبیلی و قـتلوا و قتلوا لاکفـرن عنهم سیـئاتهم...؛ ... آنها كه در راه خدا هجرت كردند، و از خانه‌ هاي خود بيرون رانده شدند، و در راه من آزار ديدند، و جنگ كردند و كشته شدند سوگند ياد مي‌كنم، كه گناهان آنها را مي‌بخشم....»
۳. «اذن للذین یقـتلون بانهم ظـلموا... • الذین اخرجوا من دیـرهم بغیر حق...؛به کسانی که به جنگ بر سرشان تاخت آورده‌اند و مورد ستم قرار گرفته‌اند، رخصت داده شد ... آنهایی که به ناحق از دیارشان رانده شده‌اند....»

← کافران سلب‌کننده آزادی


کافران سلب کننده آزادی انتخاب مسکن :
۱. «و اذ یمکر بک الذین کفروا... او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله...؛و آن هنگام را به یادآور که کافران درباره تو مکری کردند... یا از شهر بیرون سازند. آنان مکر کردند و خدا نیز مکر کرد....»
۲. «و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنـکم من ارضنا او لتعودن فی ملـتنا فاوحی الیهم ربـهم لنهلکن الظـلمین؛کافران به پیامبرانشان گفتند: یا شما را از سرزمین خود می‌رانیم یا به کیش ما بازگردید. پس پروردگارشان به پیامبران وحی کرد که: ستمکاران را هلاک خواهیم کرد.»
۳. «و کایـن من قریة هی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک اهلکنـهم فلا ناصر لهم؛ چه قریه‌هایی که مردمش از مردم قریه تو، که از آن بیرونت کردند، بسی نیرومندتر بودند که هلاکشان کردیم و هیچ یاری کننده‌ای نداشتند.»
۴. «یا ایها الذین ءامنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا... یخرجون الرسول و‌ایـاکم...؛‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خود را به دوستی اختیار مکنید... پیامبر و شما را بیرون راندند....»
۵. «انـما ینهـیکم الله عن الذین قـتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیـرکم و ظـهروا علی اخرجکم...؛جز این نیست که خدا از دوستی ورزیدن با کسانی که با شما در دین جنگیده‌اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده‌اند یا در بیرون راندنتان همدستی کرده‌اند شما را باز دار....»

حدود آزادی انتخاب مسکن

[ویرایش]

آزادی انتخاب مسکن، مشروط به حفظ ارزش‌های دینی:
«یـعبادی الذین ءامنوا ان ارضی وسعة فایی فاعبدون؛‌ای بندگان من که به من ایمان آورده‌اید، زمین من فراخ است، پس تنها مرا بپرستید.»
جمله «فایای فاعبدون» پس از جمله «ان ارضی واسعه» مفید برداشت فوق است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۵۶.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۸۴.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۵.    
۷. حج/سوره۲۲، آیه۳۹-۴۰.    
۸. انفال/سوره۸، آیه۳۰.    
۹. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.    
۱۰. محمد/سوره۴۷، آیه۱۳.    
۱۱. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱.    
۱۲. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۹.    
۱۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۵۶.    
۱۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ج۱۶، ص۱۴۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۶۷، برگرفته از مقاله «آزادی انتخاب مسکن».    


رده‌های این صفحه : آزادی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار