آزادی‌خواهی موسی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با آزادی‌خواهی حضرت موسی علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


آزادى‌خواهى برای بنی‌اسرائیل

[ویرایش]

••• موسی علیه‌السلام، خواستار آزادى بنی‌اسرائیل از بند فرعونیان:
۱. «ثم بعثنا من بعدهم مّوسى‌ بايتنا إلى‌ فرعون و ملائه ...• و قال موسى يفرعون انى رسولٌ من ربّ العلمين‌• ... فأرسل معى بنى‌اسرييل؛سپس به دنبال آنها (يعني پيامبران پيشين) موسي را با آيات خويش به سوي فرعون و اطرافيان او فرستاديم... و موسي گفت: اي فرعون! من فرستادهاي از پروردگار جهانيانم... بنابراين بني اسرائيل را با من بفرست.»
۲. «ولقد أخذنآءال فرعون بالسّنين ...• ولمّا وقع عليهم الرّجز قالوا يموسى ادع لنا ربّك بما عهد عندك لئن كشفت عنّا الرّجز لنؤمننّ لك ولنرسلنّ معك بنى إسرءيل؛و ما نزديكان فرعون (و قوم او) را به خشكسالي گرفتار كرديم... هنگامي كه بلا بر آنها مسلط مي‌شد مي‌گفتند: اي موسي از خدايت براي ما بخواه به عهدي كه با تو كرده رفتار كند، اگر اين بلا را از ما مرتفع سازي قطعا به تو ايمان مي‌آوريم و بني اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد..»
۳. «و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم‌• ان ادّوا الىّ عباداللَّه ...؛ما قبل از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزرگواري به سراغ آنها آمد.كه اي بندگان خدا آنچه را به شما دستور داده است انجام دهيد....»

••• موسى علیه‌السلام و هارون علیه‌السلام، خواستار آزادى بنى‌اسرائيل از سوى فرعونيان:
«قال كلّا فاذهبا بايتنا ...• فاتيا فرعون فقولا ...• ان ارسل معنا بنى‌اسرءيل‌• و تلك نعمة تمنّها علىّ أن عبّدتّ بنى‌اسرءيل؛فرمود چنين نيست (آنها كاري نمي‌توانند انجام دهند) شما هر دو با آيات ما (براي هدايت آنان) برويد...به سراغ فرعون برويد و بگوئيد ... بني اسرائيل را با ما بفرست.آيا اين منتي است كه تو بر من مي‌گذاري كه بني اسرائيل را برده خود ساخته‌ اي؟! »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۰۳.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۰۴.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۰۵.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۴.    
۶. دخان/سوره۴۴، آیه۱۷.    
۷. دخان/سوره۴۴، آیه۱۸.    
۸. شعراء/سوره۲۶، آیات۱۵- ۱۷.    
۹. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۷۵، برگرفته از مقاله «آزادی‌خواهی موسی علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : آزادی | حضرت موسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار