آذوقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآذوقه، غلات، حبوبات و دیگر موادّ غذایی گردآوری شده در منزل جهت مصرف سالانه بوده و از آن به مناسبت در باب‌های خمس، تجارت و حدود سخن رفته است.


احکام آذوقه

[ویرایش]
آذوقه‌ای که در طول سال مورد نیاز است، جزء مؤونه به شمار می‌رود. از این رو، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر آن که زیاده بر سال بماند.
احتکار برخی انواع آذوقه مانند گندم در صورتی که موجب زیان‌رساندن به مردم و در تنگنا قراردادن آنان باشد، حرام است و در غیر این صورت، حرمت آن مورد اختلاف است.
دزدیدن آذوقه در شرایط قحطی و خشکسالی موجب ثبوت حد سرقت یعنی بریدن انگشتان نمی‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵۹.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۰۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۲۶.    


جعبه ابزار