آذربایجان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه آذربایجان به مناطق جغرافیایی ذیل اطلاق می‌شود.

استان آذربایجان شرقی، یکی از استان‌های شمالغرب ایران
استان آذربایجان غربی، یکی از استان‌های شمالغرب ایران
جمهوری آذربایجان، از کشورهای شوروی سابق، يكي از مناطق مهم شيعه‌نشين در جهان اسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار