آدم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز انبیاء الهی که نامشان در آیات قرآن ذکر شده، «آدم علیه‌السلام» است.


معرفی حضرت آدم

[ویرایش]

آدم علیه‌السلام نخستین انسان آفریده شده از خاک از «نسل کنونی بشر» است.
در این مقاله آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌های «آدم»، «بشر»، «نفس واحده» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آبروی آدم (قرآن)، آثار وجودی آدم (قرآن)، آدم از خاک (قرآن)، آدم اولین انسان (قرآن)، آدم پدر انبیاء (قرآن)، آدم پدر انسان‌ها (قرآن)، آدم و ابلیس (قرآن)، آدم و درخت ممنوع (قرآن)، آدم و ظلم به خویش (قرآن)، آدم و ملائکه (قرآن)، آرامش آدم (قرآن)، آسایش آدم (قرآن)، آمیزش آدم (قرآن)، اتمام حجت با آدم (قرآن)، احتجاج با آدم (قرآن)، احتیاط آدم (قرآن)، اختیار آدم (قرآن)، اخراج آدم از بهشت (قرآن)، اراده آدم (قرآن)، ازدواج آدم (قرآن)، استعداد آدم (قرآن)، استغفار آدم (قرآن)، استقرار آدم در زمین (قرآن)، اغوای آدم (قرآن)، اقرار آدم (قرآن)، القای کلمات به آدم (قرآن)، اندام آدم (قرآن)، برتری آدم (قرآن)، برگزیدگی آدم (قرآن)، برهنگی آدم (قرآن)، بهشت آدم (قرآن)، پشیمانی آدم (قرآن)، پوشش آدم (قرآن)، تضرع آدم (قرآن)، تطمیع آدم (قرآن)، تعلیم اسماء به آدم (قرآن)، تکامل آدم (قرآن)، تکریم آدم (قرآن)، تکلیف آدم (قرآن)، توبه آدم (قرآن)، توسل آدم (قرآن)، جایگاه آدم (قرآن)، حرص آدم (قرآن)، حیای آدم (قرآن)، خلافت آدم (قرآن)، خلقت آدم (قرآن)، خواست‌های آدم (قرآن)، دشمن آدم (قرآن)، دعای آدم (قرآن)، زیان‌کاری آدم (قرآن)، سجده بر آدم (قرآن)، سرزنش آدم (قرآن)، شکرگزاری آدم (قرآن)، عصمت آدم (قرآن)، عصیان آدم (قرآن)، علم آدم (قرآن)، عهد آدم (قرآن)، عهد خدا با آدم (قرآن)، غریزه جنسی آدم (قرآن)، غفلت آدم (قرآن)، فراموشی آدم (قرآن)، فرزندان آدم (قرآن)، فرزنددار شدن آدم (قرآن)، فضایل آدم (قرآن)، کفران آدم (قرآن)، گرایش‌های آدم (قرآن)، لباس آدم (قرآن)، لغزش آدم (قرآن)، لیاقت آدم (قرآن)، موجودات قبل از آدم (قرآن)، نبوت آدم (قرآن)، نسل آدم (قرآن)، نیازهای آدم (قرآن)، هبوط آدم (قرآن)، هدایت آدم (قرآن)، هشدار به آدم (قرآن)، همسر آدم (قرآن).

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۸۱، برگرفته از مقاله «آدم علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار