آدامس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآدامس به نوعی ماده جویدنی گفته می‌شود که از شیره درختان یا مواد مصنوعی به دست آید و از آن در باب صلات و صوم به مناسبت سخن رفته است.


احکام آدامس

[ویرایش]

چیزهای جویدنی که با جویدن از بین نمی‌روند، حکم آدامس را دارند. در قدیم بیشتر از شیره برخی درختان مثل علک و سقز به عنوان آدامس استفاده می‌شد ولی امروز، بیشتر از مواد مصنوعی تولید می‌شود.
جویدن آدامس در نماز در صورتی که از مصادیق فعل کثیر باشد موجب بطلان نماز می‌گردد.
جویدن آدامس و مانند آن توسط روزه‌دار به شرطی که چیزی از آن در دهان ذوب نشود و به حلق نرسد، مکروه است و مجرد تغییر طعم دهان موجب بطلان روزه نمی‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمد بن حسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۸۰.    
۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۶۵۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۲۴.    


جعبه ابزار