آثار باستانی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «آثار باستانی» است.


معنی آثار باستانی

[ویرایش]

آثار و ابنیه کهن و تاریخی و اشیای عتیقه را آثار باستانی گویند که علم باستان شناسی آن‌ها را برعهده دارد.
[۱] فرهنگ فارسی معین.
[۲] لغت نامه دهخدا.

در این مقاله آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌های «اول بیت»، «بقیة»، «ترکناها»، «عتیق» و «مقام ابراهیم علیه‌السّلام» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار باستانی در صدر اسلام (قرآن)، تابوت بنی‌اسرائیل از آثار باستانی (قرآن)، جسد فرعون از آثار باستانی (قرآن)، سد ذوالقرنین از آثار باستانی (قرآن)، سکه اصحاب کهف از آثار باستانی (قرآن)، کشتی نوح از آثار باستانی (قرآن)، کعبه از آثار باستانی (قرآن)، مطالعه آثار باستانی (قرآن)، مقام ابراهیم از آثار باستانی (قرآن)، نقش آثار باستانی (قرآن)، وارث آثار باستانی (قرآن)، ویرانه‌های اصحاب ایکه (قرآن)، ویرانه‌های قوم ثمود (قرآن)، ویرانه‌های قوم عاد (قرآن)، ویرانه‌های قوم لوط (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسی معین.
۲. لغت نامه دهخدا.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۲۱، برگرفته از مقاله «آثار باستانی».    


جعبه ابزار