آب کر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که هر یک از درازا، پهنا و گودی آن سه وجب و نیم معمولی است بریزند آن را پر کند. از آب کر در باب طهارت بحث شده است.


تعریف

[ویرایش]

آب کُرّ اندازه مشخّصی از آب مطلق است که با ملاقات نجاست، نجس نمی‌گردد.

← دیدگاه فقها


آب کرّ نزد مشهور فقیهان، مقدار آبی است که اگر در ظرفی که هر یک از درازا، پهنا و گودی آن سه وجب و نیم معمولی است بریزند آن را پر کند. از این‌رو، مجموع مساحت آب کرّ ۴۲ و هفت هشتم وجب است. مساحتهای ۳۶ و ۲۷ وجب نیز گفته شده است.
وزن آن ۳۷۶/۷۴۰، ۳۷۷، و ۳۸۴ کیلوگرم و غیر آن ذکر شده است. برخی گفته‌اند: اگر مقدار وزن آب ۴۸۰ کیلوگرم باشد، طبق نظر تمامی فقها آب، کُرّ است.

اثبات کر بودن

[ویرایش]

کرّ بودن آب با یقین انسان یا خبر دادن دو مرد عادل ثابت می‌شود. در کفایت اِخبار یک مرد عادل بلکه ثقه اختلاف است.
[۳] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۱، ص۴۶.


پاک بودن

[ویرایش]

آب کرّ از اقسام آب مطلق و پاک کننده است و با ملاقات نجاست، نجس نمی‌شود، مگر آنکه رنگ، بو یا مزه آن بر اثر ملاقات با نجاست تغییر کند.
در این صورت، پاک شدن آن منوط به زوال تغیّر و اتّصال به آب کثیر دیگر و آمیختگی با آن است. در حصول طهارت به مجرّد اتّصال، بدون امتزاج اختلاف است.

پاک‌کنندگی

[ویرایش]

چیز نجس با یک بار شستن در آب کرّ پاک می‌شود. در لزوم تعدّد شستن برای تطهیر چیز نجس شده به ادرار و نیز ظرف نجس، و وجوب فشردن اشیای نجسی مانند لباس که آب در آنها نفوذ می‌کند، جهت خارج شدن غساله آن اختلاف است.
قول مشهور در دو مورد اول (نجس شده به ادرار و ظرف نجس) و نیز مشهور متأخّران در مورد اخیر، عدم لزوم تعدّد است.
[۸] سبزواری، سيدعبدالأعلى، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۳۳.
[۹] سبزواری، سيدعبدالأعلى، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۰.


شک در کر بودن

[ویرایش]

اگر در بقای کرّ بودن آبی شک شود، حکم کرّ و اگر در رسیدن آبی قلیل به مقدار کرّ شک شود، حکم آب قلیل را دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۱۷۲.    
۲. خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، ج۱، ص۴، م۴.    
۳. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۱، ص۴۶.
۴. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۱۵۳.    
۶. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۷۲.    
۷. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۷.    
۸. سبزواری، سيدعبدالأعلى، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۳۳.
۹. سبزواری، سيدعبدالأعلى، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۰.
۱۰. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۸۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۶.    


رده‌های این صفحه : آب | احکام طهارت | مباحث فقهی | مطهرات
جعبه ابزار