آب جاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه آب روان جوشيده از زمین مانند آب چشمه و قنات آب جاری گفته می‌شود. آب جاری از اقسام آب مطلق است که در باب طهارت از آن بحث و در باب‌های ديگر مانند زکات و خمس نيز از احکام آن به مناسبت سخن گفته شده است.


شرط جاری بودن

[ویرایش]

به قول مشهور در تحقّق عنوان جاری، علاوه بر جريان، جوشش از زمين نيز شرط است. عدم اعتبار جوشش و کفايت جريان غالبی به دليل اتّصال به منبعی و نيز عدم اعتبار جريان فعلی و کفايت جوشش از زمين، ديگر اقوال درباره آب جاری‌اند.

نجس شدن

[ویرایش]

آب جاری -هر چند کمتر از کر باشد- به ملاقات نجاست نجس نمی‌شود، مگر آن که بو، رنگ يا مزه آن در اثر نجاست تغيير کند.

پاک شدن

[ویرایش]

پاک شدن آن در صورت نجاست، به از بين رفتن بو، رنگ و مزه نجاست است -هر چند اين زوال به خودی خود باشد- مشروط به اين که با آب تازه که از مادّه خارج می‌شود، مخلوط گردد و در حصول طهارت بدون آميختگی، اختلاف است.
حکم آب راکد متّصل به جاری نيز چنين است.

آب جوشنده

[ویرایش]

نزد مشهور آبی که از زمين می‌جوشد، ولی جريان ندارد، در نجس نشدن به ملاقات با نجاست‌ حکم آب جاری را دارد؛ هر چند کمتر از کرّ باشد.

زکات محصولات

[ویرایش]

زکات غلّات (گندم، جو، خرما و کشمش) آبياری شده با آب جاری يک دهم است.

حیازت آب جاری

[ویرایش]

هر کس می‌تواند در زمین مباح از آب جاری آن استفاده کند و در صورت حیازت مالک مقدار آبی می‌شود که حيازت کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، التنقیح، ج۱، ص۱۱۲.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۷۵.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۸۴-۸۵.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۹۰.    
۵. طباطبایی، یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۷۴.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۹۵.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۸.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۳.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۴.    


رده‌های این صفحه : آب | احکام طهارت | مباحث فقهی | مطهرات
جعبه ابزار