آبادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان آبادی ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

آبادی (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به محلی که در اثر سکونت افرادی در آن، آباد شده و در باب‌های طهارت، احیاء موات و لقطه سخن رفته
آبادی (جغرافیا)، از اصطلاحات علم جغرافیا، به جایی که گروهی گرد آمده و کشتزار و آب و درخت و دیگر وسایل زیست برای خود فراهم ساخته


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار