• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده حلیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواز تصرّف در اشیای مشکوک از جهت حلال بودن را قاعده حلیت نامند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

قاعده حلیت، به معنای جواز تصرف در اشیای خارجی است که در حلیت آنها تردید شده است؛ برای مثال، هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت ، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود. بعضی از فقها ، اصل حلیت را مترادف اصل اباحه دانسته‌اند.

۲ - آیات و روایات

[ویرایش]

برای اثبات این اصل، به آیات و روایاتی استدلال شده است، از جمله:
۱. آیه ﴿هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْاَرْضِ جَمِیعاً﴾ او است کسی که آن چه در زمین هست همه را برای شما آفرید».
مضمون آیه، حلال بودن نعمت‌های الهی برای بندگان است، مگر این که برخلاف آن دلیل اقامه گردد.
۲. روایت «کل شی ء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه؛ همه چیز بر تو حلال است، مگر به حرمت آن آگاه شوی».
[۸] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۵.
[۱۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۷۱.
[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۷۸.
[۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۵۹۸.
[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۲، ص۵۰-۳۴.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹.    
۲. بقرة/سوره۲، آیه۲۹.    
۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۱۸۵.    
۴. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۵۰.    
۵. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۴۵.    
۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۵۶۸.    
۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۷۳.    
۸. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۵.
۹. خمینی، روح الله، الرسائل، ص۱۱۱.    
۱۰. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۹۶.    
۱۱. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۰۰.    
۱۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۷۱.
۱۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۷۸.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۵۹۸.
۱۵. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۲، ص۵۰-۳۴.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۶، برگرفته از مقاله «قاعده حلیت».    

رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار