• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علوم غریبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلوم غریبه: دانشهای سرّی و پنهان را گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

علوم غریبه عبارت است از دانشهای سری و پنهان که به وسیله آن از اسرار و امور پنهان آگاهی حاصل و یا تصرفات غیر عادی و شگفت انجام می‌شود. علم کیمیا ، جفر ، رمل ، اوفاق ، طلسمات ، سیمیا ، ریمیا ، هیمیا و لیمیا از جمله علوم غریبه است.

۲ - احکام مرتبط

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در بابهای اجتهاد و تقلید ، تجارت و شهادات سخن گفته‌اند.

۳ - احکام یادگیری

[ویرایش]
صرف فراگیری علوم غریبه بدون اشکال
[۵] کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۹.
[۷] مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۰۳.
و به کار بستن آن در صورت مفسده نداشتن و مصداق سحر نبودن، جایز است و چنانچه مصداق سحر باشد یا مفسده‌ای بر آن مترتب گردد، حرام خواهد بود.
[۹] استفتائات، بهجت، ج۳، ص۲۳۴.

برخی، غیب گویی به گونه جزمی و حتمی با استفاده از علوم غریبه را حرام دانسته‌اند؛ چنان که مراجعه به کسانی که مدّعی علم غیب (علم غیب) از راه علوم غریبه‌اند، برای کشف امور پنهان، همچون گمشده و دزد جایز نیست.

۴ - قضاوت

[ویرایش]
علم هرکس برای خود او حجّت است؛ هرچند از راههای غیر متعارف، همچون علوم غریبه حاصل شود؛ لیکن قضاوت کردن و نیز شهادت دادن بر اساس آن جایز نیست؛ چنان که تقلید از کسی که به احکام شرع از راهی جز منابع چهار گانه از قبیل علوم غریبه، علم پیدا کرده است، جایز نمی‌باشد.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المیزان، ج۱، ص۲۴۴ ۲۴۵.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۸۱.    
۳. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۹۲.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰۸.    
۵. کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۹.
۶. ارشاد السائل، ج۱، ص۹۷.    
۷. مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۰۳.
۸. صراط النجاة، ج۱، ص۵۵۴.    
۹. استفتائات، بهجت، ج۳، ص۲۳۴.
۱۰. مفاتیح الشرائع، فیض کاشانی،ج۲، ص۲۳.    
۱۱. انوار الفقاهة،مکارم شیرازی، ج۱، ص۳۴۵.    
۱۲. فقه الشیعة، موسوی خلخالی، سید محمد مهدی،ج۲، ص۶۸ ۶۹.    
۱۳. تحریر الوسیلة، خمینی، روح الله،ج۲، ص۴۴۵.    
۱۴. التنقیح فی شرح العروة الوثقی،غروی،شیخ علی، ص ۲۴۰.    


۶ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۶۴، برگرفته از مقاله علوم غریبه    


جعبه ابزار