• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرح الاشارات و التنبیهات‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرح الاشارات و التنبیهات‌ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

شرح الاشارات و التنبیهات‌ (خواجه نصیرالدین)، یکی از معروف‌ترین و با اهمیت‌ترین شروح اشارات بو علی، تألیف خواجه نصیر الدین طوسی به زبان عربی
شرح الاشارات و التنبیهات (فخر رازی)، کتاب شرح الفخر الرازی علی الاشارات یا شرحی الاشارات، تالیف فخر رازی و به زبان عربی در شرح کتاب «الاشارات و التنبیهات» بوعلی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار