• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زلیخا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز اعلام و شخصیت‌هایی که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، زلیخا است.


۱ - معرفی زلیخا

[ویرایش]

زليخا لقب همسر عزيز مصر بود كه نام وى را «راعيل» ذكر كرده‌اند.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «أهل»، «إمرئه» و «امرأت العزيز» استفاده شده است.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

اقرار زلیخا (قرآن)، توصیه به زلیخا (قرآن)، توطئه زلیخا (قرآن)، تهدیدهای زلیخا (قرآن)، تهمت زلیخا (قرآن)، خواسته‌های زلیخا (قرآن)، دروغگویی زلیخا (قرآن)، رسوایی زلیخا (قرآن)، زلیخا و زنان اشراف (قرآن)، زلیخا و فحشا (قرآن)، زلیخا و یوسف (قرآن)، زنان اشراف و زلیخا (قرآن)، سرزنش زلیخا (قرآن)، عزیز مصر و زلیخا (قرآن)، عشق زلیخا (قرآن)، قدرت زلیخا (قرآن)، کاخ زلیخا (قرآن)، کامجویی زلیخا (قرآن)، گمراهی زلیخا (قرآن)، گناهکاری زلیخا (قرآن)، گواهی علیه زلیخا (قرآن)، محکومیت زلیخا (قرآن)، مکر زلیخا (قرآن)، مهمانان زلیخا (قرآن)، همسر زلیخا (قرآن)، یأس زلیخا (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۳۸.    


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۳۰۸، برگرفته از مقاله «زلیخا».    


رده‌های این صفحه : زلیخا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار