• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تخیل (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و به معناى برانگيخته‌شدن قوه خیال و به هيجان آمدن نفس
تخیل (فقه)، حاضر ساختن صورت چیزی در ذهن و یا پندار و دارای کاربرد در علم فقه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار