• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاشارات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالاشارات ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

الإشارات و التنبیهات‌، از مشهورترین کتاب‌های شیخ الرئیس، ابوعلی سینا در دو بخش منطق و فلسفه
الاشارات الی معرفة الزیارات‌، تالیف علی بن ابی بکر هروی در موضوع جغرافیای بلاد و نواحی و بیان اسامی بلاد و اماکن و برخی از قبور انبیاء و بزرگان در شهرهای مختلف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار