• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابلاغ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ابلاغ ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

ابلاغ (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای رساندن و بحث شده در ابواب طهارت، جهاد و وصیت
ابلاغ (آیین دادرسی کیفری)، از اصطلاحات حقوقی به معنای مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضاییرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار