1 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... خویش اطاعت کنید، هر چند برده‌ای حبشی باشد که ...
1 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار