1889 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... باهاب ولاعصب... از پوست و گوشت مردار نمی‌توان استفاده کرد. از ... مجاز می‌دانند فروش گوشت مردار را که با گوشت مزکی مخلوط شده ... . { بنابر قول مشهور، اگر گوشت مردار با گوشت مزکّی چنان مخلوط شود که ... آن را به کسانی که گوشت مردار راحلال می‌دانند فروخت. مستند ...
2
... رَّحِيمٌ»؛ «گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک ... رَّحِيمٌ»؛ «گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک ...
3
... '') مى‌گويد: ميته (=مردار) حيوان، آن است که ... استفاده‌اى نظير خوردنِ گوشتِ مردار حيوان، شرعاً حرام ... مانند گوشتِ اندک، صحيح است و بر مردار بودنِ ... باردارى مادر است و سبب باردارى، پدر و مادرند، از اين رو، گوشت ... را فرزند، برادر يا فرزند برادر و فرزند خواهر ...
4
... باشد، جایز نیست از مردار استفاده کند. ... جايز نبودن ... خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر حیوانى ... کمبود غذا از گوشت آلوده مردار یا خوک و یا ...
5
... فمن...؛ خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام ... الله..؛ خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام ... لغیر الله به..؛ گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و ... وان تستقسموا بالازلـم..؛ گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی ...
6
... خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر حیوانى ... کمبود غذا از گوشت آلوده مردار یا خوک و یا ... ). فلسفه تحریم گوشت مردار و خون و گوشت خوک را ...
7
... خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر حیوانى ... کمبود غذا از گوشت آلوده مردار یا خوک و یا ... ). فلسفه تحریم گوشت مردار و خون و گوشت خوک را ...
8
... خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر حیوانى ... کمبود غذا از گوشت آلوده مردار یا خوک و یا ... ). فلسفه تحریم گوشت مردار و خون و گوشت خوک را ...
9
... خداوند تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر حیوانى ... کمبود غذا از گوشت آلوده مردار یا خوک و ... رَّحِيمٌ؛ گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک ...
10
... موجود بود مربوط به مردار، خون ، گوشت خوک و … بودند، ... معنای عرفی (میته) همان مردار است، یعنی حیوانی که بدون ... خداوند شراب ، مردار، خون و گوشت خوک را حرام کرد ... نسلش منقطع شد و خورنده گوشت مردار، تنها به مرگ ... و مردار خونش در آن منجمد شده پس گوشت آن ...
1889 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار