9976 نتيجه يافت شد  (0.16 ثانیه)
1
... بود. ... کتاب الطبقات الکبری ... از نخستین کتاب‌های تألیف شده ... تأثیر بر دیگر کتب ... الطبقات الکبری بر کتب طبقات پس از خود ... نخست تاریخ اسلام است. ... کتاب الطبقات ... هم زمان با ابن ... و اخباری بصره ، کتاب الطبقات را تألیف کرد. ... موضوعات کلی ...
2
... 299 یا 301 ق) صاحب کتاب طبقات الشیعة می‌باشد. در رجال ... - 348 ق) مؤلف کتاب فی تراجم الرجال است. ... کتاب الطبقات دول قمی ... دول ... محمد (م 350 ق) صاحب کتاب الطبقات می‌باشد. محقق تهرانی در ... بن اسحاق (ق 4) صاحب کتاب طبقات الشیعة می‌باشد. ابن شهر ...
3
... مشهور بغداد و مؤلف كتاب الطبقات الكبرى می باشد. ... معرفی ... ‌ ابن‌ سعد در اسانید کتاب طبقات دیده‌ می‌شود. او ... در بغداد وفات‌ یافت‌. ... ارزش کتاب طبقات ... آنچه‌ تاکنون‌ نام‌ ابن‌ ... شده است‌. ... روایت شاگردان از طبقات ... کتاب طبقات را شاگردان‌ مختلف‌ ابن‌ ...
4
... یروی عن العراقیین کتب عنه اصحابنا سیوطی در کتاب «طبقات الحفاظ» او ... است.» ابن‌سعد در کتاب «الطبقات الکبری» نیز این روایت را ... است ... سیوطی نیز در کتاب «طبقات الحفاظ»، ایشان را به « ... را ابن‌سعد در کتاب «الطبقات الکبری» تحت عنوان «ذکر ...
5
... قرآن و کتب تاریخ و نظر علما آورده میشود؛ ... = ...طبق آیه قرآن ... عابدترين اهل بصره بود. در كتاب طبقات الفقهاء نيز درباره او چنين ... زهري در كتاب طبقات الكبري از محمد بن عمر ... ابن‌سعد در كتاب الطبقات الكبري دراين‌باره مي‌نويسد ...
6
... ‌نامه‌ها که مادّه اصلی کتب طبقات بود، برای سهولت کار مراجعان ... نظم طبقات ... با وجود این‌که در عصر ممالیک عمده کتاب‌های ... ، بیروت 1372. (21) ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد زاخاو، لیدن ... بغدادی. (58) خلیفه بن خیاط، کتاب الطبقات، روایة موسی بن زکریا تستری ...
7
... (متوفی 230) در بخش آغازین کتاب طبقات، سیره پیامبر را با نظمی ... ، بیروت 1372. (21) ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد زاخاو، لیدن ... بغدادی. (58) خلیفه بن خیاط، کتاب الطبقات، روایة موسی بن زکریا تستری ...
8
... بیروت 1372. (21) ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد زاخاو، لیدن ... الطبقات الکبری، چاپ احسان عباس، بیروت 1405/1985. (23) ابن شاکر کتبی ... (30) ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیه، چاپ حافظ عبدالعلیم خان ... . (58) خلیفه بن خیاط، کتاب الطبقات، روایة موسی بن زکریا تستری ...
9
... عنوان «طبقه» داده است. ... مختصر ذهبی ... ذهبی مختصری از این کتاب فراهم ... ، بیروت 1372. (21) ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد زاخاو، لیدن ... بغدادی. (58) خلیفه بن خیاط، کتاب الطبقات، روایة موسی بن زکریا تستری ...
10
... بقیه روایات را بر طبق سال وفات صاحب کتاب، می‌آوریم. ... است. محمد بن سعد صاحب کتاب الطبقات الکبری در مورد سلیمان تیمی ... ؛ چنانچه ابن‌سعد در الطبقات الکبری نقل می‌کند: اخبرنا ... گردید. تقی‌الدین سبکی در کتاب الطبقات الشافعیه نام او را در ...
9976 نتيجه يافت شد  (0.16 ثانیه)
جعبه ابزار