18013 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... ریزید. ... موقعیت جغرافیایی ... رود کارون در خاور خرمشهر به دو ... از نام محلی رودخانه اوله (کارون) در اصفهان یاد شده ... وصف بندهش درباره رودخانه کارون برمی‌آید که این ... شده است. ... کارون امروزی ... امروزه آب کارون از دو مجرا ... به بنادر در حاشیه کارون باشد؛ بدین سبب، ...
2
... غربی اهواز و غرب کارون بود که میان چهار ... شیوه را عبور از رودخانۀ کارون دانستند؛ زیرا دشمن، هرگز ... نیروهای ایران، بتوانند از کارون عبور کنند. بدین ترتیب ... این قرارگاه باید از کارون عبور می‌کردند و ... اردیبهشت 1361ش در غرب کارون، آغاز شد. تمام برنامه، ...
3
... پر آب و مهم رود کارون و از حوضه خلیج‌ فارس ... حدود 790 متری به رود کارون می‌پیوندد. ... طول و ... محل تلاقی آن با رودخانه کارون، حدود 160 کیلومتر است. ... دزفول و سپس به شط کاران (کارون) می‌پیوندد. به گفته امام ... آن می‌پیوندد و آب کارون با ریختن آب سرخون و ...
4
... در امر بازرگانی در رود کارون و مداخله نایب کنسول انگلیس ... فرمان شاه، جزیره آبادان، بهمنشیر، کارون، هندیجان، ده ملا و فلاحیه ... و جزیره آبادان، بهمنشیر، رود کارون، هندیجان، ده ملا و ... عماره را تحریک کردند تا کارون، ناصری و محمّره را ...
5
... کشتی‌هایشان در طول ساحل کارون تا روستای کردلان تردد ... داشتند، در سمت راست کارون، محل کنونی خرمشهر، مستقر ... ، در یکی از شعب کارون موسوم به سابله با چوب ... خرما و تسلّط بر رودخانه کارون و تجارت زمینی و دریایی ... و تن‌ها با روی کار آمدن شیخ فارس بن غیث ...
6
... /2/61 آغاز شد. غرب کارون، جنوب غربی اهواز و شمال ... مرحلۀ اول عملیات در غرب کارون و در 10/2/61 ... ایرانی با عبور از رود کارون و استقرار در جاده اهواز ... غافلگیر کرد. همچنین عبور از کارون، نیروهای عراقی را متحیر ساخته ...
7
... در امور باستان شناسی به کار پرداخت. ... نوشته‌های توللی ... تولّلی ... انقلابی اوست؛ مریم مهتاب و کارون. ... انتقاد از شعرای نوپرداز ... بسیاری ... ، از طریق شعرهای تولّلی مانند کارون و مریم و مهتاب بوده ... لندن چاپ شده است. شعر کارون از این مجموعه نیز به ...
8
... ‌ای برای تغییر مسیر رود کارون به سوی دشمن برای محافظت ... ‌های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال به ... مدتی حدود یک ماه، آب کارون را به طرف تانک ‌های ... بستان سرازیر شوند که این کار عملی نشد و شهید چمران ...
9
... آورد. ترکان برای یکسره کردن کار بختیار، به همراهی خلیفه الطائع ... حَمدَوَیه به اردوی عضدالدوله پیوستند. کار فخرالدوله به تباه کشید و ... بویه درری منقرض شد. پایان کار و مرگ مجدالدوله دانسته نیست ... نیابت از آنان، آن کار را به انجام رسانند. ... تاسیسات ...
10
... سال‌ها در کنار رودخانه کارون زندگی می‌کند، گفته شود ... ارتکاز ذهنی او، در رودخانه کارون ظهور پیدا می‌کند. ... علم ... چون انس یا سر و کار داشتن مداوم با چیزی شکل ...
18013 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار