2290 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... فقهی ـ روایی شیعه آمده، امام پوشیدن لباس خشن در صدر اسلام ... سلف، چون ابن سیرین از پوشیدن لباس‌های ایرانیان، مانند شلوار ... مسیحیان است، حکمی کلی دربارۀ پوشیدن لباس است. برخی از دستورها ... کُلِّ مَسْجِدٍ»، در تفاسیر معنای پوشیدن لباس نیکو به هنگام نماز ...
2
... اسلامی است. ... ملاک لباس پوشیدن در اسلام ... در شریعت ... ویژه کفار نباشد. پوشیدن لباس‌های ویژه مسلمانان و ... از آن پس پوشیدن آن، پوشیدن لباس ویژه بیگانه و ... مردم بر کسی پوشیده نیست. همچنین پوشیدن این لباس برای ... . ... محدودیت‌زا بودن ... پوشیدن این لباس، موجب محدودیت ...
3
... احرام برای مرد است. ... مستحبات پوشیدنی ... پوشیدن لباس نظیف، سفید و از ... یا کتان، مستحب است. ... محرّمات پوشیدنی ... پوشیدن لباس ابریشم خالص یا لباسی ... عدّۀ وفات حرام است. ... مکروهات پوشیدنی ... پوشیدن لباس سیاه، لباس شهرت- بنابر ...
4
 
5
... فقیهان امامی و اهل سنت پوشیدن نعلین یا تاسومه (نوعی دمپایی ... مقتضای احتیاط را خودداری از پوشیدن هر چیز همانند چکمه وجوراب ... مالکی و حنبلی و شافعی ، پوشیدن هر گونه کفش یا چکمه ... جمله روایات حاکی از جواز پوشیدن هر لباس برای زنان احرام ...
6
... از محرمات احرام برای مرد پوشیدن لباس دوخته است؛ لیکن ... به قول مشهور ، پوشیدن طیلسان، هرچند دوخته باشد، بدون ... یا ‌جبه‌ طیلسانی می‌پوشیده اند ابن بسیاری از ... ‌عمربن عبدالعزیز‌، ‌نمصرانیان‌ از پوشیدن طیلسان منع شدند. ‌متوکل‌ نیز ...
7
... مصداق‌های پوشاندن دست، پوشیدن دستکش است که با ... لبس القفازین» ذیل مبحث حرمت پوشیدن لباس دوخته (لبس المخیط) ... شافعی بر آنند که پوشیدن دستکش برای زن احرام گزار ... سنت به پشتوانه روایاتی که پوشیدن لباس دوخته (المخیط) ... پوشاندنی است که مصداق پوشیدن لباس دوخته به شمار ...
8
... خاطر لباس‌های سیاهی که پوشیده بودند. بمانند همین سخن ... این روی به کنیزکان اجازه پوشیدن چادر را نمی‌داد. ... برای بخش دوم، یعنی پوشیدن چادر، مقدمه‌ای است ... درباره آن قسمت‌هایی که پوشیده نمی‌شده، دستورهایی داده است ... ، زنان شلوارهای بلند می‌پوشیده اند، که خلخال را ...
9
... بحث شده است. ... پوشیدن لباس ابریشم ... پوشیدن لباس ابریشمی خالص ... است. ... استثناء در پوشیدن ابریشم ... پوشیدن لباس ابریشم هنگام ضرورت ... است. ... پوشیدن ابریشم در حال جنگ ... پوشیدن ابریشم در ... ، اختلاف است . ... پوشیدن لباس احرام ابریشمی ... لباس ...
10
 
2290 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار