9700 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... در شرح آن می‌نویسد: «توضیحٌ: قَسَّم (علیه‌السّلام) امور ... فی الاصل الاستیضاح‌ای طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم (علیه ... واجبات دین اسلاماست. وضوح و روشنی ضروریات دین به ... شده و از جمله واضحات و بدیهیات باشد، به ... جواهر این باشد که توضیح داده شد، همان قول مخالف ...
2
... عبدالرزّاق الکاشی» معرفی می‌نماید. (توضیح بیشتر پیرامون این نسخه- که ... همین مقدّمه.) آنجا که به توضیح لفظ «العبادله» می‌پردازد، ... اکرم النّاس، شیخ اکبر در توضیح «عبدالکریم» می‌نگارد: «… الکرم ... عرفای هم‌روزگارش سخن داشتیم. توضیح «جایگاه کاشانی در جغرافیای تصوّف ...
3
... سپس ملاک شک‌ناپذیری آنرا وضوح و تمایز معرفی کرد و ... قابل تردید است. همچنین وضوح و تمایز را نمی‌توان ... قسم در انسان احتیاج به توضیح دارد ... علم حضوری ... علم و ... اشیاء خارجی است. برای توضیح بیشتر به مثال آینه توجه ... حضوری ... با توجه به توضیحی که درباره علم حضوری و ...
4
... آله‌وسلّم)» و هم تعبیر واضح «سمعت رسول‌الله (صلی‌ ... یا با واسطه بوده است. ... وضوح در الفاظ ... گام‌های بعدی ... است که الفاظ باید با وضوح کافی بیان شوند، مثلاً ... است. به هر روی، تعابیر واضح برای عرض، «قرأت علی ... که صاحبان فهارس، اطلاعات توضیحی درباره کتاب را نه از ...
5
... اما البته خود «عقل» نیز وضوح چندانی ندارد. اگر به تفکیک ... سلسله‌ اندیشه‌ها، که به وضوح رواقی است، حکمت بذرهای خلقت ... » داد. این جانشینی، به وضوح، سبب محو کامل شیوه‌های ... این تعبیر مهیج را برای توضیح این مطلب به کار ... اشاره می‌کردند که به وضوح، مستلزم وجود خدایی بود ...
6
... یادآور شده، اما به لفظ توضیحی در این‌باره نیفزوده است ... . یادکردهای متعدد در جامع، به وضوح حکایت از آن دارد که ... حدیث را نمی‌یافته، به وضوح قول برخی از فقیهان متأخر ... نیز تشکیل داده، و به وضوح بر سراسر جامع، سایه افکنده ... بردن نام و گاه برخی توضیحات کوتاه در شرح حال ...
7
... این قرائت، «الذین اتبعوا» توضیحی برای انصار، و نه ... روایاتی که این قرائت را توضیح داده‌اند، حکایت از ... جمله آثار شافعی، به وضوح تثبیت اصطلاح تابعین به ... سوی ابن سعد به وضوح در طبقات تابعین مدینه ... اگرچه احمد بن حنبل توضیح کافی دربارۀ جزئیات نظریۀ او ...
8
... ابتدایی، در این عرفان به وضوح یافت می‌شود. این ... دون خوان می‌گوید: شاید توضیح آن ممکن نباشد. در زندگی ... و رفاه مادی انسانی نیست. ... توضیح برخی واژه‌ها و اصطلاحات ... مورد بعضی از واژه‌ها، توضیحات بیشتری مطرح شود. ... هنر ... خوان، چنین می‌انگاشت و توضیح می‌داد که گیاهان، ...
9
... نسبت به نتایج است. ... توضیح اصطلاح ... از شرایط مقدمات برهان ... به «اعرفیت مقدمات برهان»، «اوضحیت مقدمات برهان» و «تقدم ... باشند تا وضوح آنها مقتضی وضوح نتیجه باشد، زیرا وضوح و یقینی ... که مقدمات از نتایج، واضح‌تر و یقینی‌تر ... باشند تا وضوح و یقینی‌بودن نتایج ...
10
... می‌شود. این تقسیم نیازمند توضیح است: برخی رفتارها برای بقای ... عقلا در افهام مقاصد است. ... توضیح ... انسان طبیعتی اجتماعی دارد و ... وجود نخواهد آمد. ... تذکر و توضیح ... حجیت ذاتی در اصطلاح علامه ... بناهای عقلایی اولی گفتیم، با وضوح صدچندان در بناهای درجه دوم ...
9700 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار