367 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... کوشش برای حفظ هویتِ فرهنگی و اسلامی و ملی مهم‌ترین اهداف ... طرح موضوعاتی چون اتحاد اسلامی، هویت ملی ـ اسلامی، مقاومت بر ضد استیلا ... تزاری و اتحاد شوروی، حفظ هویت ملی و فرهنگی دغدغۀ اصلی ملل ... رو، «اسلام به بخشی از هویت ملی آنان» تبدیل شده است. این ...
2
... قومی در ظهور بحران در هویت ملی معتقد است که این ... انسجام زدایی در عرصه هویت و قدرت ملی می‌داند. از ... انسجام قومی در مقابل هویت جامع و ملی است. این برآیند ... کنند. وی معتقد است که هویت ملی، اغلب از داخل کشور چند ... هایی از طرف هویت‌های فرو ملی نسبت به هویت اجتماعی و ...
3
... ‌ای همگن از طریق استقرار هویت ملی. ... تهدیدهای‌ فرهنگی درون‌زا‌ و ... ‌گانه‌ی هویتی است. این سه‌گانه هویت ملی، هویت قومی‌ و هویت مذهبی را ... ‌ مشکلات‌ و موانع مواجه شود. هویت ملی به طور مثال در نیجریه ... مذهبی رسمیت دهند و تنها هویت ملی را روی‌ اوراق‌ شناسایی‌ فرد ...
4
... و جهانی بی طبقه، هویت‌هایی نظیر هویت‌های دینی جایگاهی نخواهند ... و نهادهای فرهنگی در تحکیم هویت ملی خواهد شد. کاهش اختیار دولت ... فرهنگ و افزایش توان تاثیرگذاری هویت‌های فرهنگی مستقل بر فرآیندهای ... دین موجب افزایش توان تاثیرگذاری هویت‌های فرهنگی مستقل بر فرآیندهای ...
5
... توسعه فرهنگی با تاکید بر هویت فرهنگی، بهینه‌سازی شرایط فرهنگی ... و خردمندانه در جهت حفظ هویت ملی و فرهنگی و استفاده از ... فرهنگی در توسعه. ... توسعه ملی ... توسعه ملی، فرایند توسعه همه جانبه‌ای ... ‌توان اشاره کرد: ... هویت فرهنگی ... از دیدگاه اسلام هویت فرهنگی مهم‌ترین ...
6
... توجه داشت. ... سطح ملی ... در سطح ملی می‌توان به ... دفاع اکثر ملت‌ها از هویت ملی و زبانی خویش «به عنوان ... در سال‌های اخیر، بر هویت متمایز تاکید می‌شود. ... و لطمه‌های آن به هویت فرهنگی کشورهای جهان سوم، ... فرهنگی، به عنوان ناقل هویت، ارزش‌ها و پیام‌ها ...
7
... است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این ... عامل مهم هویت ملی معرفی کرده و می‌فرمایند: «هویت ملی ما به زبان ... و خط ماست» یکی از ارکان مهم هویت ... فرد ایرانی که نسبت به هویت ملی و فرهنگی خود احساس مسئولیت ...
8
... جامعه است. بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکلات ناشی از ... داد. از مهم‌ترین ابعاد هویت، هویت دینی است، دین (در ... م، جهانی‌شدن و هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره چهارم ... ، 1380. (9) خانیکی، هادی، هویت در ...
9
... شوروی شده‌اند. ... محو هویت فلسطین ... از‌ این رو کارتر ... در جهت تسریع در محو هویت فلسطین برداشتند. ... کنفرانس مادرید ... سامان‌یابی هویت ملی فلسطین که نتیجه‌اش انهدام تدریجی هویت ملی فلسطین ... گام‌های استواری برای احیای هویت فلسطین مسلمان برمی‌داشتند. ...
10
... ‌ شدن‌ منجر به‌ احیای‌ هویت ملی خواهد شد. ... اقتصادی ... از ... ‌ صورت‌ تهدیدی‌ برای‌ هویت فرهنگی‌ و ملی آن‌ها به‌ نظر ... سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و هویتی جهانی‌ شدن‌، بیان‌ می‌دارند ... مدیریت‌ صحیح‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌. ... هویت فراملیتی‌ ... در بحث‌ جهانی‌ شدن ...
367 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار