954 نتيجه يافت شد  (0.22 ثانیه)
1
... تحت عنوان احوال شخصیه و با مباحث نکاح و طلاق تألیف شده است. ۳ ... یک دین و مذهبند. از این روی نکاح، طلاق و بیع و میراث آن‌ها ... براساس مذهب و شریعت آنان ... بسیار محدود صرفاً در مباحث نکاح و طلاق استفاده کرده‌اند؛ به این ...
2
... جلد،به بحث نکاح و طلاق اختصاص دارد.رد بحث نکاح،بحث‌هاى مربوط ... نامزدى،انعقاد نکاح،موانع نکاح،و آثار نکاح مطرح شده است. در بحث طلاق،مقوله ... ‌هایى چون: فسخ نکاح ...
3
... امر نکاح به دست اوست و می‌تواند مهریه زن مطلّقه را ببخشد ... عدّه طلاق در صورتی است که طلاق از نکاح صحیح واقع شود و بی ... سن بلوغ نرسیده در صورتی نکاح و طلاق در مورد او صحیح است ... و برخی دیگر معتقدند: ولایت وصی بر نکاح صغار، به‌طور مطلق ثابت ...
4
 
5
... ‌ است‌، بلکه‌ موضوعاتی‌ چون‌ نکاح و طلاق و حجر و اهلیت‌ و دیگر امور مربوط به ... ‌ راجع‌ به‌ اصل‌ نکاح و طلاق و مواردی‌ که‌ قطع‌ و فصل‌ دعوی‌ جز به ... مسائل‌ مربوط به‌ نکاح و طلاق، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهبی‌ که ...
6
... امر نکاح به دست اوست و می‌تواند مهریه زن مطلّقه را ببخشد ... عدّه طلاق در صورتی است که طلاق از نکاح صحیح واقع شود و بی ... سن بلوغ نرسیده در صورتی نکاح و طلاق در مورد او صحیح است ... است. دلیل این دیدگاه عموم و اطلاق روایات است. علاوه بر آن ...
7
... ابواب متعدد (از جمله نکاح، طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده ... نکاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبی مشخص در زن و مرد)، تدلیس، طلاق ... ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی و مسائل نفقه و حضانت. ... دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز خودداری شوهر ...
8
... ، در باب‌های طلاق و نفقه و جز این‌ها آورده ... امامیه بخشی از مباحث نکاح و طلاق را به حضانت اختصاص داده ... حضانت بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، به مادر بازمی ... به مجرد وقوع طلاق و در صورتی که طلاق رجعی باشد، پس ... را در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح نپذیرفته‌اند. به ...
9
... آخر رسانیدن عدد در ازدواج و طلاق. از استیفاء به معنای نخست ... ء به معنای دوم در باب نکاح و طلاق آمده است. ... اقسام حق ... به معنای دوم در باب نکاح و طلاق آمده است. ... استیفای عدد در ... مرد دیگری در آید و پس از آمیزش و طلاق، دوباره به عقد ...
10
... ، که شاملِ روابط خانوادگی، مانند نکاح و طلاق و روابط اجتماعی مانند امر به ... ، بخش احوال شخصیه (شامل مباحث نکاح، طلاق و مانند آن ها) را تنظیم ... مقررات مربوط به احوال شخصیه، نکاح، طلاق، نفقه و قیمومت نبود، زیرا سیاست ...
954 نتيجه يافت شد  (0.22 ثانیه)
جعبه ابزار