6277 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... این خاندان در دستگاه خلافت مناصبی یافتند. ... سرانجام حسین بن ... غربی دیارِ ربیعه و نَصیبین، سَنْجار، خابور، مَیافارقین و اَرْزَن ... -944م) به امیرالامراییِ بغداد منصوب شد و برادرش ابوالحسن علی ... ناصرالدوله، همراه خلیفه، به نصیبین رفتند و توزون وارد موصل ...
2
... ، تقریباً مجهول است. ... درباره مدرسه نصیبین ... با این حال، استثنایی از ... این قاعده «مدرسه» نصیبین بود که کتابخانه‌ای داشت ... و احوالی شبیه به اوضاع نصیبین هنوز در بیمارستان گندیشاپور وجود ... جبرائیلِ سنجاری پزشکی را در نصیبین فراگرفته بودند، هر چند این ...
3
... گرفتن جزیره ابن عمر، نصیبین و بلد همراه حمدانیان با ... ابوطاهر شکست خورد و به نصیبین گریخت. ابوذوّاد او و ... مرگش در 386 فقط بر نصیبین حکومت کرد. پس از ... . وی از 425 بر نصیبین حکومت می‌کرد. در ... موصل را گرفت، نواحی موصل، نصیبین، تکریت، اَوانا، نهر بیطر، ...
4
... کوچک حاشیه راه اصلی نصیبین به موصل، در ایالت ... شهرهای دیگر راه اصلی نصیبین ... سایر شهرهای حاشیه این راه ... شهرهای دیگر راه اصلی نصیبین ... سایر شهرهای حاشیه این ... هشتاد تا 88 کیلومتری نصیبین و 128 کیلومتری موصل ... میان موصل و نصیبین را دربر می‌گرفته ...
5
... که در حوالی سنجار و نصیبین قرار داشت و به دلیل ... عقه برخاست که بازهم شکست نصیب تغلبی‌ها شد و دختر ... سمت و سوی سنجار و نصیبین ساکن شدند. مسکن جدید آن ... به طرف رأس عین و نصیبین و خابور است ... جزایر فرسان؛ موضع العقارب، حوالی نصیبین که مسکن اصلی آل حمدان ...
6
... و در راه‌ موصل‌ به‌ نصیبین قرار داشت‌ و فاصله آن ... ‌ شرقی‌) 13 فرسخ‌ و با نصیبین (در شمال‌ غربی‌) 21 فرسخ ... . شهرهایی‌ که‌ بین‌ موصل‌ و نصیبین واقع‌ بودند، عبارتند از بلد ... باعیناثا را در یک‌ منزلی‌ نصیبین نوشته‌ است‌. بنا به‌ نوشته ...
7
... جانب وی عهده‌دار شد. ... مناصب نظامی ضحاک ... معاویه اولین فردی ... حکومت جزیره در شمال عراق منصوب شد و شهرهای حَرّان ... آنان جنگ رخ می‌داد. ... مناصب حکومتی ضحاک ... معاویه در زمان ... وی را به ولایت شام منصوب نمود. ... اخراج امویان ... عبیدالله بن ...
8
... اقتصادی امپراتوری روم شرقی در نصیبین، کنار رود فرات در ... اجرای این نقشه توفیقی نصیب ترکان نشد، از این ... قتیبه به امارت خراسان منصوب شده بود، در سالهای ... ماوراءالنهر تا ترکستان شرقی نصیب جغتای، فرزند دیگر چنگیز ... ترک به آن سرزمین بی‌نصیب نماند. بدین ‌سان، قلمرو ...
9
... نیز شکست خوردند و به نصیبین و آمِد فرار کردند. در ... در 293 به حکومت موصل منصوب شد. در آغاز حکومتش، با ... 318، کارگزار دیار ربیعه و نصیبین و سنجار و برخی نواحی ... ر‌هایی یافته بود، در نصیبین به اسارت محمد بن المسیب ...
10
... بخش غربی دیارِ ربیعه و نَصیبین، سَنْجار، خابور، مَیافارقین و اَرْزَن ... /941-944م) به امیرالامراییِ بغداد منصوب شد و برادرش ابوالحسن علی ... برادرش ناصرالدوله، همراه خلیفه، به نصیبین رفتند و توزون وارد موصل ... 347ق/958م به موصل و نصیبین حمله کرد و بر آن ...
6277 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار