775 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... . از عمر بن نجمالدین و نظام‌الدین طوسی به عنوان استادان ... چون نظام الدین طوسی و شیخ عمر نجم الدین و به ... نیز از شیخ شرف‌الدین طیبی، نجمالدین سعید، محمد ... شرحی مفصّل بر الحاوی الصغیر نجم الدین قزوینی در فروع فقه شافعی ...
2
... موصل، فخر اخلاطی مقیم تفلیس، نجمالدین قزوینی و غیره در زمان خواجه ... المشتبهه بالمناطق است که تقی‌الدین رصدشناس آن‌ را اختراع کرد ... اختراع کرده است. شیخ شرف الدین طوسی اصلاحات نیکوئی در اسطرلاب ... نجوم برای پادشاه حل کند و بدرالدین فرستاده را به کمال الدین ...
3
... پرداخت‌، اما قاضی‌ مصر ولی‌الدین احمد بن‌ عبدالرحیم‌ عراقی‌ که ... مقام‌ نیز از محضر ولی‌الدین عراقی‌ و دانشمندانی‌ چون‌ ... عبدالرحمان‌ جلال‌الدین بلقینی‌ عسقلانی‌ بهره‌مند شد ... الحاوی الصغیر فی‌ الفروع‌ شیخ‌ نجمالدین قزوینی، در 2 جلد. وی ...
4
... کتاب‌ الحاوی‌ الصغیر، تألیف‌ شیخ‌ نجمالدین قزوینی شافعی‌ که‌ در بیان‌ فروع ... ‌ می‌کرده‌ است‌. همو جمال‌الدین دیسنی‌ (الدّاسنی‌) را از جمله ...
5
... علما برای دیدار او شیخ نجمالدین جعفر بن سعید، در ... عقلی. 5- شیخ نجمالدین علی بن عمر کاتبی قزوینی موضوع: کتاب « ... . 13- نجمالدین کاتبی قزوینی، معروف به دبیران. 14- غیاث‌الدین عبدالکریم بن ... - دو اجازه به سید نجمالدین مهنا، این دو اجازه یکی ...
6
... ‌ کرد و ابن‌ عبدالسلام‌، نجمالدین بادرائی‌، ابن‌ عدیم‌ ( ... خطاب‌ به‌ نوه‌اش‌ نجمالدین عبدالرحیم‌ نوشته‌، با قصیده ... به‌ نفع‌ نوه‌اش‌ نجمالدین عبدالرحیم‌ از مسند قضا فرود ... الحاوی‌ الصغیر فی‌ الفروع‌، از نجمالدین عبدالغفار قزوینی، موجود در قاهره‌ ، ...
7
... اشاره شده است. ... محیی‌الدین مغربی ... محیی‌الدین مغربی (د 682ق)، ... آکسفرد محفوظ است. تقی‌الدین ابوالخیر محمد بن محمد ... قرار داده بود. تقی‌الدین راصد تحریر کتاب الاکر تئودسیوس ... که شرح کتاب الشمسیه نجمالدین کاتبی قزوینی در منطق است 2- تحریرالقواعد ...
8
... شیرازی، قطب‌الدین شیرازی، علاءالدین نعمان خوارزمی و رکن‌الدین حسن استرابادی ... خود او، و الحاوی‌الصغیر نجمالدین عبدالغفار قزوینی در فقه شافعی را ... بابا، برهان‌الدین ابن رشیدی، محب‌الدین ناظر الجیش، شهاب‌الدین ابن نقیب ...
9
... دارند. ... شمس الدین محمد شهرزوری ... شمس الدین محمد شهرزوری ... می‌کند. ... قطب الدین شیرازی ... قطب الدین شیرازی (متوفی 710)، ... نیز نسبت داده‌اند. نجم الدین کاتبی قزوینی مشهور به دبیران ... بین الفرق، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفه. ...
10
... ادبیات ، علوم شرعی، طب ، فلسفه ، نجوم ، گیاه‌شناسی، کشاورزی، ریاضیات ، موسیقی ... ، الرسالة الشمسیّة در منطق اثر نجمالدین کاتبی قزوینی ضمیمه شده است. در ...
775 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار