3218 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... أنزلنه من السّمآء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل النّاس والأنعم ... أنزلنه من السّمآء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل النّاس والأنعم ... ء أنزلنه من السّمآء فاختلط به نبات الأرض .... 4. ... وأنزل من ... 8. ... كمثل غيث أعجب الكفّار نباته .... 9. وأنزلنا من المعصرت ما ...
2
... جسم تعبیر آوردیم، گاهی نبات است، و گاهی حیوان ... از میان تمام اجسام، نبات آمادگی و استعداد بیشتری برای ... حیات برتر، بیش از نبات شایستگی دارد. او شایسته ... و با موضوعات مختلف (نبات، حیوان، انسان) صورت ... این صورت، سلول نباتی خواهان نفس نباتی، نطفه حیوانی خواهان ...
3
... انتقال نفوس انسانی به اجسام نباتی. 4- انتقال نفس انسانی ... جمادیت به سوی نباتیت و از نباتیت به سوی حیوانیت ... ‌شود، حیوان نیز «نبات» می‌شود، «نبات» نیز «جماد» می ... از سوی باری تعالی، «نبات» است. نبات مستدعی مزاج اشرف انسانی، ... ، به صورت حیوانی و نباتی و غیره، مثلا «روح ...
4
... مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ ... 10.«... كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ...؛ ... همانند باراني كه ... 5. «... كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ...؛ ... همانند باراني كه محصولش ...
5
... ء انزلنـه من السمآء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعـم ... ء انزلنـه من السمآء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعـم ... ء انزلنـه من السمآء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعـم ... ء انزلنـه من السمآء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعـم ...
6
... خواه معادن باشد و خواه نبات و خواه حیوان و خواه ... گفته‌اند که به ابدان نبات ممکن نیست. 4. قومی گفته ... حیات جمیع ابدان حیوانیه و نباتیه می‌دانند و به واسطه ... . گروهی دیگر، نقل به بدن نباتی را هم تجویز نموده‌اند ... دارد؛ نفسی که باید درجات نباتی و حیوانی را قطع نموده ...
7
... چیزی که حیوان یا نبات را بالفعل می‌کند، جوهر ... این برهان بر جوهریت نفس نباتی هم صادق است. آنچنان ... ، برای اثبات جوهریت نفس نباتی استدلال دیگری بیان می‌شود ... که حیات حیوان (یا نبات)، صرفا به جهت طبیعت ... جسمیه حیوان (یا نبات) نیست، زیرا اگر اینگونه ...
8
... إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ... إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ... إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ‌ ... إِنْ تَتُوبا إِلَى ...
9
... من السماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس و ... مهدا ... فأخرجنا به أزوجا من نبات شتّى‌* ... ان فى ... أنبتنا» مقصود از «شى‌ء»، «نبات» خواهد بود و مفيد نكته ... أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ... و كان اللَّه ... ثجّاجا* لنخرج به حبّا و نباتا. 4. أنّا صببنا الما ...
10
... است. فن هفتم در موردنبات بوده و هفت فصل ... ی قوای منسوب بهنفس نباتیه آغاز می‌گردد. در ... قوای نفس نباتیه نیز اول بهتغذیه ... هفتم طبیعیات که در بارهنبات می‌باشد از هفت ... مبادیتغذیه، تولید، تولد در نبات به همراه چگونگی تولد اجزای ...
3218 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار