3401 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... محدود مساوی است. ... حد ناقص ... حد ناقص حدی است که به ... واسطه جمیع ذاتیات نباشد، حد ناقص دانسته است، مثل جسم ... شود، آن را حد ناقص خوانده است. خواجه نصیرالدین ... می‌کند. ... رسم ناقص ... 2) رسم ناقص، که مفید تمیز شی ... شامل عرضیات است. رسم ناقص بنابر تعریف دوم، رسم ...
2
... رسم تام و ناقص ... برای رسم تام و ناقص، تعاریف گوناگونی ... و اگر سبب تمایز ناقص شود «رسم ناقص» خوانده می‌شود.بر ... ذاتیات و عَرَضیات) را رسم ناقص دانسته‌اند . بر مبنای دوم ... است، به خلاف حد ناقص و رسم ناقص. ... پانویس ...
3
... ماهیت انسان است. ... حد ناقص ... حدی که مشتمل بر ... فصل قریب را « حد ناقص » گویند. مثلا در تعریف ... فصل قریب». دلالت حد ناقص بر مدلولش به نحو التزام ... نوع است: تام و ناقص. (همانند حدود، تقسیم ... «حیوان ضاحک». ... رسم ناقص ... رسم ناقص تعریفی است که تنها ...
4
... است. ... توضیح اصطلاح ... مرکب ناقص به دو قسم تقییدی و ... دیگر باشد. ... اقسام مرکب ناقص تقییدی ... مرکب ناقص تقییدی بر سه قسم ... نموده‌اند به نام «مرکب ناقص تقییدی تعلّقی»، مانند: ‌ «ساکن ... اسلامی، برگرفته از مقاله «مرکب ناقص تقییدی»، تاریخ بازیابی1396/4/11. ...
5
... این صورت به آن "حدّ ناقص" می‌گویند. البته بعضی ... یکی از مصادیق "رسم ناقص" است، ولی برخی از ... ندارد. ... ملاک تام یا ناقص بودن تعریف رسمی ... برخی از ... و اگر موجب تمایز ناقص شود رسم ناقص می‌شود. بر ... ذاتیات و عَرَضیات) را رسم ناقص دانسته‌اند. ... اصطلاحات مترادف ...
6
... خود ثابت نشود، برهان مزبور ناقص می‌ماند. دلیل این ... سلسله اولی باشد. ... سلسله ناقص در برابر معلول اول ... بعد ... نامتناهی‌اند و مساوی بودن ناقص با آنچه بیشتر است ... به تناهی برسد تا ناقص بودن سلسله ناقص در پایان دو ... یکدیگر از نظر طول و نقصان متفاوت خواهند بود. این ...
7
... اجزا است. ... اقسام مرکب ناقص ... مرکب ناقص، به دو قسم تقییدی و ... ‌گردد. ... قسم اول ... مرکب ناقص تقییدی، لفظ مرکبی است که ... نباشد. ... اقسام مرکب ناقص غیر تقییدی ... مرکب ناقص غیر تقییدی، بر چند ... اسلامی، برگرفته از مقاله «مرکب ناقص غیر تقییدی»، تاریخ بازیابی1396/4 ...
8
... کلی است. ... تعریف ... استقرای ناقص، استقرایی است که ... شود. ... توضیح اصطلاح ... استقرای ناقص، آن است که تمام جزئیات ... ، برگرفته از مقاله «استقرای ناقص». ... ، برگرفته از مقاله «استقرای ناقص»، تاریخ بازیابی1395/11/2. ...
9
... ناقص ، و تقسیم ناقص به مکتفی و ناقص غیر مکتفی ... می‌باشند. ... ملاک تقسیم ناقص ... ناقص آن است که کمالاتی که ... کافی است. ... تقسیمات موجود ناقص ... ناقص خود دو گونه است: ... ملحق می‌شوند. ... ناقص غیرمکتفی ... ناقص غیر مکتفی موجودی است ...
10
... اراده مترشحه اراده مستقل اراده ناقص اراده ندبی اراده نفسی ... استقرا (اصول) استقرای تام استقرای ناقص استلزامات ظنی استلزامات عقلی استلزام ... تامه انشائیه مرکبات کلامیه مرکبات ناقصه مرکب (اصول) مرکب اضافی ...
3401 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار