217 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... خویش را، در راه خدا، ناخوش شمردند و گفتند: در هوای ... ولی خدا بسیج آنان را ناخوش داشت و از جنگشان باز ... خویش را، در راه خدا، ناخوش شمردند و گفتند: در هوای ... ولی خدا بسیج آنان را ناخوش داشت و از جنگشان باز ... ولی خدا بسیج آنان را ناخوش داشت و از جنگشان باز ...
2
... بیم یعنی احتمال بروز امری ناخوش‌آیند برای انسان در آینده ... بیم از آثار و عواقب ناخوش‌آیند اعمال و رفتار خویش ... در نتیجه انتظار وقوع امری ناخوش‌آیند و ممکن الحصول در ... هم‌چنان که وقوع آن ناخوش‌آیند است، عدم آن نیز ...
3
... چنين است)!». ... دیدگاه تفسیر نمونه ... = ...ناخوش‌آیندی مسلمانان از برخی امور ... : این تازگی ندارد که چیزی ناخوش‌آیند شما باشد؛ در حالی ... غنایم آن است، برای بعضی ناخوش‌آیند بود و دیدید سرانجام ...
4
... گوش او برسد او را ناخوش آید و به آن راضی ... گوش او برسد او را ناخوش آید و به آن راضی ... به چیزی که او را ناخوش آید. شخصی عرض کرد که ...
5
... گوش او برسد او را ناخوش آید و به آن راضی ... گوش او برسد او را ناخوش آید و به آن راضی ... به چیزی که او را ناخوش آید. شخصی عرض کرد که ...
6
... کن! و اگر او را ناخوش داشتی، او را عوض کن ... آنچه برای خود ناخوش می‌داری برای آنان ناخوش داری. پیران آنان ...
7
... بهره های خوش آیند و ناخوش آیند است. این آثار هم ... می نشینیم و بهره های ناخوش آیند و ناساز را در ...
8
... بین برد و این وضعیت ناخوش آیند ادامه یافت تا این ... . 6.در گردشگری از پیامدهای ناخوش آیند احتمالی آن نباید غافل ...
9
... : «آوازت را فرود آر؛ زیرا ناخوش‌ترین بانگ‌ها، بانگ خران ... است». عبارت «ناخوش‌ترین بانگ‌ها، بانگ خران ...
10
... ‌دارد و آنچه را آفریدگارش ناخوش دارد، ناخوش مى‌دارد و در ...
217 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار