6 نتيجه يافت شد  (0.12 ثانیه)
1
... . 33. تعلیقه بر نقد الرجال میرمصطفی تفریشی . 34. تعلیقه بر امل الآمل ...
2
... ‌اند: 1- عبدالغنی‌ تفرشی؛ ‌ 2-مرادبن‌ علیخان‌ تفرشی نویسنده کتاب‌ تعلیقة السجادیة ... ‌ الفقیه ‌ است‌؛ 3-میر مصطفی‌ تفرشی ‌ مؤلف‌ نقد الرجال ‌ که‌ از ... ‌ ملک‌، شم 5324 ش‌. (9) میرمصطفی تفرشی، ‌ نقدالرجال‌، تهران‌، 1318ق‌. (10) محمد ...
3
تفرشی، مراد بن علیخان (965 - 1051 ... و کتاب نقد الرجال سید میرمصطفی تفرشی آورده است. مؤلف، پس از ... با عنوان رجال المولی مراد التفرشی فهرست نموده است. نسخه‌های ...
4
... است. ... رجال التفرشی ... تفرشی، سید امیر ... نقد الرجال ... حسینی تفرشی، سید میرمصطفی (زنده در 1044 ... موجود است. ... التعلیقة السجادیة ... تفرشی، مراد بن علیخان (965 - ... عنوان رجال المولی مراد التفرشی فهرست نموده است. ...
5
حسینی تفرشی، سید میرمصطفی (زنده در 1044 ق) مؤلف ... کتاب را با عنوان رجال التفرشی و نیز با عنوان رجال ...
6
... به نظاره می‌نشینیم: ... علامه میرمصطفی حسینی تفرشی (متوفی 1021 ق.) ... «رشید ...
6 نتيجه يافت شد  (0.12 ثانیه)
جعبه ابزار