7020 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... موجود مطلق موجود نا محدود موجود واجب موجود‌های مجرد موجود موجودات امکانیه موجودات جزئیه موجودات جهان طبیعت موجودات حادثه موجودات ...
2
... احدیّت، وحدت، بساطت، قدیم بودن، مطلق و نامحدود بودن، ماهیت و ... ‌را از واجب‌الوجود و حقیقت مطلق گرفته‌اند. (خود وجود مطلق و ناب ... واجب‌الوجود است) باشد، زیرا وجود، عین زیبایی است و وجود مطلق، جمال مطلق است ...
3
... تیمیه بین مفهوم وجود مطلق و وجود مطلق خارجی، به معنای سعه وجودی، تفاوتی نمی ... این‌که بین مفهوم وجود مطلق و مصداق وجود مطلق تفاوت است اما ابن ... ؛ همان‌ گونه که وجود مطلق که همان وجود مشترک بین موجودات است، تنها در ...
4
... خدا وجود مطلق و اعطاء کننده وجود به تمام موجودات است. ... براهین اثبات وجود ... توماس مهمترین صفت خداوند وجود است. او وجود مطلق و بنفسه و ... بودن». او خدا را وجود مطلق یا وجود بنفسه نامیده و در مواردی ... از گیرنده است. دهنده وجود مطلق یا فعل مطلق وجود است و گیرنده، یا ...
5
... می‌کند که برای موجود مطلق یا موجود بما هو موجود ثابت می‌شود ... موضوع مابعدالطبیعه را هم موجود مطلق یا موجود بما هو موجود قرار داده‌اند ... و موضوع آن را موجود مطلق نه مطلق موجود بدانیم می‌توانیم آن را ...
6
... ‌ به‌ کار می‌رود، یا مطلق وجود، می‌داند و می‌گوید ... ‌ او (واجب‌ الوجود) واجبیت‌ است‌، یعنی‌ وجود بالفعل‌ نه‌ مطلق‌ِ وجود، بلکه‌ آن‌ از ... ‌، بلکه‌ از دیگری‌ است‌. و وجود مطلقی که‌ بالذّات‌ است‌، البته‌ معلول ...
7
... « واجب بالذات »، «کامل مطلق» و «موجود بی نهایت» و تحلیل مفهومی ... ذهن وجود داشته باشد آن موجود کامل تر از آن موجود مطلق ... است که فقط در ذهن موجود مطلق باشد.) 3. لکن ضرورتا کامل مطلق ... ، کامل مطلق است. ...
8
... ، ابداع به اخراج «أَیْس» (وجود)، از «لیس مطلق» بدون مسبوقیّت به ماده ... وجودشان «شیء» را اطلاق کرده است، مقتضی وجود و تحقق آن‌ها ... ابداع که آن، صدور وجود از واجب مطلق بدون مشارکت جهت قابلیت ... ‌ها از مبدأ هستی‌ یا وجود مطلق، بررسی‌ شده‌ است‌، ما در ...
9
... وجود مطلقی است‌ که‌ تقیّد ندارد. او خداست‌. ... موجود به موجود مطلق ... دومی‌ موجودی ... است‌ که‌ موجود به‌ خداوند ... گونه‌ بیان‌ می‌کند: ... وجود مطلق ... یکی‌ وجود مطلقی است‌ که‌ ماهیت‌ ...
10
... حکمت نظری ... حکمت نظری درباره موجود مطلق به شرط عدم تخصص به ... حکمای اشراق ، موضوع حکمت را مطلق موجود دانسته‌اند. این موضوع نیز ... ارسطو تاکنون حکمتْ علم به مطلقِ وجود است و فارابی و ابن ...
7020 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار