187 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... یعنی به غرضِ جلب منفعت در دنیا یا آخرت برای مکلف یا دفع ضرر از او ... دست دادن مصلحت حکم واقعی یا در مفسده افکندن مکلف می‌شود ... اجتماع دو حکم متضاد یا متناقض (در مواردی که حکم ظاهری ... گوشت مردار یا وجوب تیمم به جای وضو یا غسل در موارد ...
2
... از بخشش و نعمت (خدا در دنیا) بازخواست خواهید شد.». از ظاهر ... ، و به نوعى خیر و منفعت او را تضمین مى‌ كند ... در دنیا یا آخرت) خواهد بود، و هر كس وساطت ناروایى (در هر امر باطلى یا در ... اعمال انسان و نتائج آن در دنیا و آخرت از او جدا نمى ...
3
 
4
... اینکه در مقابل ایشان چیزی را که به دین یا دنیای تو ضرر ... این فایده به دست آوردن منفعت باشد یا دفع ضرر. و نیز ... ایشان را بپذیرید که رستگاری در دنیا و آخرت نخواهید داشت.» ... = ...دیدگاه قرطبی ... یا کسی که از آخرت نا‌امید شده است و از دنیای خویش ...
5
... موفقیت مورد انتظار را در از میان بردن یا پیشگیری از بیماری ... نفس مطمئنّه است که در آیه: «یا ایّتها النفس المطمئنّه ارجعی الی ... و تقوا کرده باشند، در دنیا و آخرت در امنیت و آرامش به سر ... هستند و یا مصرف بخشی از مال در مصارفی که منفعت عمومی داشته ...
6
... آمده است و یا در آیه دیگری همین تعبیر‌ در مورد حضرت‌ ... علیه‌و‌آله‌وسلّم) برجلب منفعت یا دفع ضرر، منوط بـه ... ، » لام در «لک» یا برای تعلیل است‌ یا برای انتفاع. در صورت اوّل ... دلهایشان را پاک کند؛ در دنیا رسوایی، و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان خواهد ...
7
... تماشای فیلم) و یا در کوتاه‌مدت یا درازمدت بر روح و ... سعادت واقعی او در دنیا و آخرت باشد؛ به‌ویژه مسلمانان ... لذت در میان نیست و تنها شادمانی بدون منفعت و ... بزرگ هم در دنیا و هم در آخرت مطرح است. در عین حال ... و عوامل معرفی شده در دنیای امروز را روشن می ...
8
 
9
... اینکه در مقابل ایشان چیزی را که به دین یا دنیای تو ضرر ... اینکه در مقابل ایشان چیزی را که به دین یا دنیای تو ضرر ... این فایده به دست آوردن منفعت باشد یا دفع ضرر. و نیز ... ایشان را بپذیرید که رستگاری در دنیا و آخرت نخواهید داشت.» ... = ...دیدگاه قرطبی ...
10
... جانب خداوند بوده و منفعتی دنیوی یا اخروی برای صاحبش به دنبال ... معنای چیزی است که دارای منفعتی دنیوی یا اخروی برای صاحبش باشد ... غاصب، جایز باشد نباید در دنیا و آخرت عقاب شود و باید تصرف ...
187 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار