2022 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... مسافر. ... گمانه دوم: ... معيار در كوتاه گزاردن نماز در ... احتمالى دو معيار، رسيدن به نخستين معيار را كافى ... اندازه گيريهاى همگان فهم، معيار قرار گرفته و اصل ... هفت كيلومتر اختلاف بين معيار با معيار! و حدود يك هشتم ... اشاره دارند. بنابراين، معيار صدق عرفى اين امور است ...
2
... . ... گمانه دوم:معیار خستگی در نماز قصر ... معیار در کوتاه گزاردن ... توانایی یافت، روزه بگیرد. ... نقد معیار خستگی ... نقد گمانه دوم: مشکلی ... ناهمگونی احتمالی دو معیار، رسیدن به نخستین معیار را کافی دانسته ... یعنی هفت کیلومتر اختلاف بین معیار با معیار! و حدود یک هشتم ...
3
... موسوعة التاریخ الاسلامی در بررسی معیار قرآن در نقد روایات تاریخی ... یا خوارج است. ... معیار نقد روایات عرضه ... آیا معیار نقد، عدم موافقت ... ؛ پس مخالفت روایت با قرآن معیار نقد آن است. سیّدمرتضی ... احادیث درباره‌ی معیار قرآنی به ‌عنوان معیار چهارم چنین آورده ...
4
... گویشهای خراسانی همانند زبان فارسی معیار است. در بسیاری از ... گویشهای خراسانی همانند زبان فارسی معیار، افعال به لحاظ ساختمان ... گویشهای خراسانی با زبان فارسی‌معیار تفاوتهایی دارد. برای نمونه ... خراسانی کمابیش همانند زبان فارسی معیار است. پیشوندها و پسوندهای موجود ...
5
... این دیدگاه، در نمایاندن چنین معیاری، دچار تناقض درونی دشواری است ... نظر آقای خوئی درباره نمایاندن معیار آغاز ماه قمری، اختلاف دارد ... می‌نهند. ... خلاصه نقد ... اگر معیار آغاز ماه نزد دارندگان این ... برخی پنداشته‌اند که این معیار، مبهم ونادرست است. ... بیان نمونه ...
6
... : شیلر گفته پروتاکوراس را: (انسان معیار همه چیز است) شعار خود ... و آن‌ها برای ما معیار هستند؛ معیار تشخیص حقیقت از خطا ... منطق جدید معیار شناخت دگرسان شده و معیار عمل است: معیار شناخت؛ یعنی ... ) … عده‌ای معتقدند که اصلاً معیار درستی و نادرستی‌ اندیشه انسان ...
7
... شماری (منزل و مرحله) را معیار نزدیکی و جداکننده سرزمینهای نزدیک ... . درحد و مرز نزدیکی، معیار نزدیکی و جداکننده سرزمینهای نزدیک ... کاشانی ... فیض کاشانی درباره این معیارها می‌نویسد:(فما اشتهر بین ... یختلف فی المطالع) به عنوان معیاری برای روشن کردن سرزمینهای نزدیک ...
8
... دیگر پیوند و بستگی ندارد. ... معیار ناتمام خواندن نماز ... آیا تنها ... راوی اعتبار داشته باشد. معنای عَیر و عُیر: علامه بحر العلوم در ... البرهان، مراجعه کنید. خلاصه، معیار اصلی برای واجب بودن ناتمام ... . بنابراین باید بگوییم که معیار برای واجب بودن ناتمام گزاردن ...
9
... نيز، به همان معيار حرمت شبيه معيار لذت جويى جنسى ... مادر رضاعى است؟ ... معيار حقيقى مادر بودن ... حق اين ... دستيابى به حکم، با معيار اولويت قطعى نيست؛ بلکه ... دنيا آوردن فرزند، تمام معيار مادرى است. خداوند متعال ... دلالت ندارد؛ بلکه همان معيار قطعى عقلايى که بيان ...
10
... و مرز دگرگونى نيز پيرو معيارها و ترازهاست؟ ... تعریف ... احکام ... دگرگونى يك حكم، بايد تمامى معيارها و ترازهاى دگرگونى، مانند: نياز ... دگرگون كرد. با نگهداشت تمامى معيارها و تمامى زواياى امر، افزون ... تر و پايين ترى است. ... معیار عدالت ... معيار نخست: عدالت درباره عدالت ...
2022 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار