10303 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... عقل، معقول عقل است و اگر معقول عقل است، یعنی معقول خود است. بنابراین اگر عقل چیزی معقول ... اگر عقل معقول برای عقل است، عاقل نیز خواهد بود. بنابراین (همزمان) عاقل همان معقول است ... غیر این مورد، عقل، عاقل و معقول و تصورِ عقل از معقول، هر یک چیزی ...
2
... ‌کند، با تمام‌ تعقل و با تعقل عاقل و معقول بدان‌ گونه‌ که‌ هر ... ماه‌ پدید آمد. این‌ عقل اخیر (عقل دهم‌) «عقل فعال‌»، بخشنده صورتها (واهِب ... ‌) باز می‌گردد: عقل بالقوه‌ (یا هیولانی‌)، عقل بالفعل‌، عقل مستفاد، عقل فَعّال. ‌ ... نظریه ...
3
... حسب اصطلاح و به ترتیب «عاقل»، «معقول» و «عقل» نامیده می‌شوند. اما ... این مطلب که آیا عاقل با معقول ـ که عین عقل است ـ عینیت دارد ... در باب اتحاد عاقل و معقول است مربوط به تعقل انسان به غیر ... است؛ در نتیجه اتحاد عقل و عاقل و معقول ثابت می‌شود. بنابراین ...
4
... 8. درباره زیبایی‌ عقلی (معقول) (31)، 9. درباره عقل و ایده‌ها ... ‌اند. نزد فیلسوفان‌ یونانی‌ عقل، تعقل، اندیشه‌ و اندیشیدن‌ کم‌ ... سو همچون‌ محصول‌ عقل، خودش‌ نیز معقول است‌، عقل در وی‌ تأثیر ... ‌، زیرا در جریان‌ شناختی‌ عقلانی عقل کثیر است‌. روح‌ بدین‌ ...
5
... . از استادان او در علوم عقلی (منطق و فلسفه) جز ... حاج شیخ عبدالنبی نوری. جامع المعقول والمنقول بوده است. در منقول ... سبزواری. شاگرد حاجی سبزواری در معقول و شاگرد میرزای شیرازی در ... می‌کرد و هم معقول. مهمترین اثر معقولی او حاشیه اوست بر ...
6
... ‌ اتحاد نفس‌ (عاقل) با معقول در هنگام‌ تعقل، اگر نفس‌ و معقول هریک‌ وجودی ... ‌) معقول برای‌ عاقل فرض‌ کند و به‌سبب‌ تضایف‌ میان‌ عاقل و معقول، این‌ معقول ... بالذات‌، عاقل بالذات‌ هم‌ خواهد ...
7
... ‌ آن‌ مَقالَة هَل‌ یَتَصِّل‌ بالعقل‌ِ الهَیولانّی‌ِ العَقل‌ُ الفَعّال‌ و هو مُلتَبِس‌ُ بالجِسم ... عقل پذیرنده‌ است‌، دوم‌ عقل فَعّال‌ یا فاعل‌ است‌، سوم‌ عقل حادث‌ (تأثیر عقل ... فاعل‌ بر عقل پذیرنده‌). از این ...
8
... . عقلانیت (به معنای وسیع) عقلانیت (به معنای خاص) نا عقلانیت ضد عقلانیت ارسطو ... معنای عاقل بودن (به نحو معقولی) است.» ... عقلانیت وظیفه‌شناختی ... گفتیم که عقلانیت ... مفهومی هنجاری است؛ عقلانیت بدین ...
9
... باباافضل از اصطلاحات فلسفی « عقل و عاقل و معقول » گاهی به « دانش ... و تعقّل و کمال ادراک و تعقل به اتّحاد عاقل و عقل و معقول». ... و داننده است ( عقل و عاقل و معقول ) و امید ما ... محض در وحدت عقل و عاقل و معقول است و کمال ...
10
... است‌ و معقول‌ِ الوهیت‌، همان‌ معقول ذات‌ نیست‌. احدیت‌ معقولی است‌ که ... را نمی‌توان‌ تعقل کرد. چرا عقل‌ها آن‌چه‌ ... کلیه‌ است‌ و منبعث‌ از عقل؛ سرانجام‌، مفعول‌ ابداعی‌ است ... طبیعت ... صورت‌ رویارویی‌ الهی‌ با عقل، تجلی‌ِ رحمانی‌ است‌، برانگیخته‌ ...
10303 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار