21202 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
1
... تناسب تواناییها روشن شود. هنر عالم دینی در درایت او، و میزان ... اصلاح برخیزند. هیچ گاه از عالمان دین انتظار نمی رود که از ... این برخوردها، نه نشانه بزرگی عالم دینی است و نه سبب کوچک ... و اندیشه ای را از عالم دینی پذیرا نیست. کوتاه سخن این ...
2
... علیه‌و‌آله‌وسلّم)، علوم دین در آن گردآوری شده بود ... فقیهی مثل صاحب معالم در کتاب اصولی خود معالمالدین و ملاذالمجتهدین، ... چنان‌که نمونه آن در معالمالدین و وافیه فاضل تونی ... هدایة المسترشدین فی شرح معالمالدین، شیخ محمدحسن ...
3
... ‌ درباره فقه‌ و دیگر تعالیم دینی نشان‌ از آن‌ دارد ... ‌ امامیه‌ در جوانب‌ گوناگون‌ تعالیم دینی، مهم‌ترین‌ نقش‌ را ... مدارك‌) حسن‌ بن‌ زین‌الدین(صاحب‌ معالم) و محقق‌ سبزواری‌ دیده ... ‌ به‌ برخورداری‌ از حمایت‌ عالمان دینی، مساعدترین‌ اوضاع‌ را برای‌ ...
4
... علیه‌و‌آله‌وسلّم)، علوم دین در آن گردآوری شده بود ... فقیهی مثل صاحب معالم در کتاب اصولی خود معالمالدین و ملاذالمجتهدین، ... چنان‌که نمونه آن در معالمالدین و وافیه فاضل تونی ... هدایة المسترشدین فی شرح معالمالدین، شیخ محمدحسن ...
5
... زنده بوده است) 1. معلم الدین فی فقه آل یاسین . ... از مقدمه اصولی معالم الدین شیخ حسن بن زین الدین، و الوافیه ... معروف به صاحب معالم (وفات: 1011هـ. ق) : 1. معالم الدین ; 2. ... فضلا و طلاب علوم دینی آن روز در حوزه علمیه بزرگ کربلا ...
6
... ‌توان آثاری از صلاح الدین علایی (د 761ق)، عالم نامدار شام چون ... کرکی (د 853ق)، عالم شافعی بر تفسیر علاء الدین ترکمانی و حاشیۀ ... بن قاسم حجار (د 582ق) عالم مدینه از تفسیر سلیم رازی را ... /1988م. (29) منتجب‌الدین رازی، فهرست اسماء علماء الشیعه، به کوشش عبدالعزیز ...
7
... به جهان گشود. مقدماتعلوم دینی را در زادگاهش اصفهان به ... : «هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین»، «الطهاره»، «البیع» و کتاب ... در مسائل و موضوعات متنوع علوم دینی است. برخی از این ... المجتهدین فی شرح معالم الدین فی فقه آل یاسین. «معالم الدین فی فقه ...
8
... او هستند. مقدمه کتاب معالمالدین و ملاذ‌المجتهدین حسن ... در هدایة المسترشدین فی شرح معالمالدین، محمدحسین اصفهانی در الفصول ... انصاری حلی (صاحب کتاب «معالم الدین فی فقه آل یاسین») ... (3) ابن شهید ثانی، معالمالدین و ملاذالمجتهدین، قسمت اصول فقه ...
9
... و مراجعه محققانی اندک است. ... معالم الدین و ملاذ المجتهدین ... شیخ جمال ... حاشیه هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین نیز به عنوان فقه ... و شاید تا محصلان علوم دینی به تحصیل علم اشتغال دارند چنینی باشد ... برد حوادث از وظایف خاص عالمان دین و رسالت سنگین آنان ...
10
... از علامه حلّی (متوفی 726)؛ بخش‌ اصول‌ معالم الدین ... ‌ شیخ حسن بن شیخ زین الدین فرزند ... )،. ... ارتباط غیر مستقیم بعضی علوم با علوم دینی ... در کنار دانشهای نام‌ ...
21202 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
جعبه ابزار