1660 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... آن، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مى‌شود ... از فقهاى شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده‌اند که با تصویب ... قائل شده و آن را « مصلحت سلوکیه » نامیده است. برطبق این نظریه ... می‌شود. گاه این تصویب (مصلحت سلوکیه) را تصویب امامی در برابرِ ...
2
... که اگر متعادلان عادل و مصلحان صالح با آن برخوردی منطقی نکرده ... اگر شارع بنا به مصلحتی مانند مصلحت سلوکیه و یا مصلحت تسهیل و توسعه ... به اغراضی مانند مفسده سلوکیه و یا جهت دیگری که ... کرد و اگر بنا به مصالحی مانند مصلحت تسهیل و توسعه و ...
3
 
4
... به سببیت اشاعره ، معتزله و سلوکیه تقسیم می‌گردد. بر اساس ... کشف خلاف شود، چون به مصلحت واقع نرسیده است، باید عمل ... مرحوم «مظفر» معتقدند بر مبنای مصلحت سلوکیه مبنای شیخ انصاری نیز که ... حکم ظاهری فقط مصلحت فضیلت اول وقت یا مصلحت اصل وقت را ...
5
... معتزلی می‌پردازد. ... مصلحت سلوکیه ... یکی از ابتکارات شیخ مصلحت سلوکیه است که شارح ... شرعی عمل کرده است، این سلوک مکلف در عمل بر اساس ... را معتبر کرده است دارای مصلحتی است که موجب جبران آن ... مصلحت فوت شده می‌گردد بدون ...
6
... مختلف آن. ... مصلحت سلوکیه ... شیخ در باب ظن قائل به مصلحت سلوکیه است این ... قیام اماره در مودای آن، مصلحت ایجاد نمی‌شود. اما اگر ... معتبر می‌دهد تا جبران مصلحت فوت شده واقعی را بکند ...
7
 
8
... رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ... احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی صورت ... از مهم‌‌ترین آنها، نظریه «مصلحت سلوکیه» شیخ‌انصاری است که ... حکم ظاهری، جبران‌کننده مصلحتِ از دست رفته حکم ... احکام اوّلی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی وضع ...
9
... و ارزش دیگری ندارند. این مسلک همان طریقیت و کاشفیت امارات ... بالایی دارند و موجب ایجاد مصلحت در مفاد و مودای آن ... کلام شیخ انصاری را درباره مصلحت سلوکیه مورد مداقه قرار می‌دهد ...
10
... در باب ظن قائل به مصلحت سلوکیه است این نظریه از اختراعات ... قیام اماره در مودای آن، مصلحت ایجاد نمی‌شود. اما اگر ... معتبر می‌دهد تا جبران مصلحت فوت شده واقعی را بکند ...
1660 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار