1371 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... مدت‌هایی مقلد استاد مصطفی اسماعیل بوده است; تا ... او بوی قرائت مصطفی اسماعیل برمی‏خیزد و بر ... با اساتیدی چون « خلیل‏الحصری‏ »، «مصطفیاسماعیل‏»، « منشاوی ‏»، « نصیرالدین طوبار » ... 8587 دانشنامه موضوعی قرآن«راغب مصطفی غلوش » ... تراجم ...
2
... عبدالمتعال الجبری در شطحات مصطفی محمود فی تفسیراته العصریة ... علی محاولة لفهم عصری للقرآن، مصطفی اسماعیل الرج. (19) شریعة الهدم ... 1423 ق. (20) شطحات مصطفی محمود، عبدالمتعال جبری، قاهرة، ... قرآن و اعجازه العلمی، محمد اسماعیل ابراهیم، دارالفکر العربی. (27 ...
3
... اسلام عرضه نمود. 4- شیخ مصطفی اسماعیل (اکبرالقرّاء)؛ 5- شیخ ... 1404ق/1984م. (13) اسرار، مصطفی، فرهنگ اصطلاحات تجوید، تهران، ... مصطفی، آلیات النطق عند علماء التجوید، قاهره، 1990م. (19) تهانوی، محمد اعلی ... قاهره 1971. (75) جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه ...
4
... ‌کند با بیاتی که مثلاً مصطفی اسماعیل یا عبدالباسط برای ابتدای قرائت ...
5
... مانند استاد عبدالفتاح الشعشاعی ، استاد مصطفی اسماعیل ، استاد عبدالعظیم زاهر و استاد ...
6
... إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى من وَلَدِ إبراهيم إسماعيل وَاصْطَفَى من وَلَدِ إسماعيل بني‌كِنَانَةَ وَاصْطَفَى من ... بني‌كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى من ...
7
... الله اصطفی کنانة من ولد اسماعیل واصطفی من کنانة قریشا واصطفی من قریش ... کنانه از نسل اسماعیل برگزید؛ و از میان ... الله اصطفی کنانة من ولد اسماعیل واصطفی من کنانة قریشا واصطفی من ... کنانه از نسل اسماعیل برگزید؛ و از میان ...
8
... البلاغه. 61. ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه ... . 62. ابن‌کثیر دمشقی‌، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر ... معجم مقاییس اللغه. 72. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح اللغة. 73 ... فی التفسیر بالماثور. 84. حقی، اسماعیل بن مصطفی، روح البیان. 85. زحیلی ...
9
... البلاغه. 61. ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه ... . 62. ابن‌کثیر دمشقی‌، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر ... معجم مقاییس اللغه. 72. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح اللغة. 73 ... فی التفسیر بالماثور. 84. حقی، اسماعیل بن مصطفی، روح البیان. 85. زحیلی ...
10
... حقّیه (مؤسس آن: اسماعیل حقّی بروسوی)، فنائیه (مؤسس آن ... 237ر ـ 245پ. (6) اسماعیل بن مصطفی حقی، تمام الفیض، نسخه خطی ... 50ر، 51ر ـ پ. (7) اسماعیل بن مصطفی حقی، سلسله جلوتیه، استانبول 1291 ... ، 75، 94. (8) اسماعیل بن مصطفی حقی، فصل الخطاب، استانبول 1256 ...
1371 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار