4804 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... مستحق عقاب دایم مستحق عقاب مستحق عوض مستحق مدح مستحق مذمت مستحق ملامت مستحق نار مستحقین ثواب مستحقین عذاب مستحقین ...
2
... بعد از نزدیکی باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. ... مقدمه ... یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل است. چون مهرالمثل ... نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. (مهرالمتعة در ... حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل خواهد بود. ... احکام مهر ...
3
... ، به اعتقاد معتزله پاداش دادن مستحقِّ ثواب، بر خداوند عقلاً واجب ... طاعتهایش حبط نشده باشد، همواره مستحق ثواب است. ... تفکیک ثواب و ... اعتقاد معتزلیانِ بغداد، عفو کردنِ مستحقِ عقاب به حکم عقل جایز ... نظر اصولیان، آنچه انسان را مستحق عقاب می‌کند، نافرمانی ( ...
4
... با تعظیم و تکریم به مستحق اعطا گردد. ... پیشینه بحث ... دچار شده فرق بگذارد. ... افراد مستحق اعواض ... استحقاق اعواض اختصاص به ... ابوعلی جبائی (م303ق) ـ کافر را مستحق عوض نمی‌دانند به عقیده ... نباشد به هنگام قطع آن مستحق ناراحت و مغموم می ...
5
... ، به اعتقاد معتزله پاداش دادن مستحقِّ ثواب، بر خداوند عقلاً ... تکفیر نشده باشد، همواره مستحق عقاب است و نیکوکار نیز ... حبط نشده باشد، همواره مستحق ثواب است. پرسشی که در ... اعتقاد معتزلیانِ بغداد، عفو کردنِ مستحقِ عقاب به حکم عقل ...
6
... ‌ را به‌ صاحبش‌ باز گرداند، مستحق اجرت‌ دانسته‌اند. ... ظاهریان ... عقد و در نتیجه عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. ... به‌ نسبتِ کار انجام‌ شده‌، مستحق اجرت‌الْمُسَمّی‌ (اجرتی‌ که‌ در ... به‌ نظر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ مستحق اُجرَت‌الْمِثْل‌ (اجرتی‌ که‌ ...
7
... معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه ... استحقاق زکات دارد. ... شرایط مستحقان زکات ...الف. ایمان (شیعه ... لیکن مشهورمتأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ... واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک ...
8
... شرایط انفاق کننده و مستحق انفاق ... فقها بر این مساله ... انفاق شوندگان و آنها که مستحق گرفتن نفقه می‌باشند) ... ، در این صورت ظاهراً مستحق نفقه نیست. هم‌چنین ... سال خود را ندارد (و مستحق زکات است) مستحقق ... دیگری، زندگانی خود را بگذراند، مستحق انفاق است. هر‌گاه ...
9
... که بیانگر پستی حال مستحق است. ... سبب استحقاق عوض ... به بندگان، هر چند مستحق آن نفع نباشند می‌ ... عبد الجبار انسان را مستحق دریافت ثواب از جانب خداوند ... اشعری نه انسان را مستحق دریافت ثواب می‌دانند ... زیرا خداوند هیچ گاه مستحق علیه واقع نمی‌شود، چون ...
10
... مادرش، به قتل برساند، مستحق قصاص نیست، بلکه شرط جواز ... سبب مرگ جنین شده، مستحق قصاص است؛ زیرا او مرتکب ... معاصر، قاتل جنین را مستحق قصاص شمرده‌اند. پس ... و بر پایه مبانی فقهی، مستحق کیفر قصاص نیست. ... استناد ... آلت تحقق یافته و قاتل مستحق قصاص است. ... دلیل ...
4804 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار