15380 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... آن باشی». ... تکلیف بودن مدیریت ... مدیریت تکلیف است نه حق، ... میان بردارم.» ... هدایت‌گری مدیریت ... مدیریت بیش‌تر هدایت کردن ... قدرت‌نمایی. بسیاری از مدیران، مدیریت را میدان نمایش قدرت ... را غنیمت بشماری». ... چارچوب مدیریت ... مدیریت چارچوب‌ها و معیارهایی دارد ...
2
... و پرورش است. ... تعریف مدیریت ... مدیریت در مفهوم کلی و عام ... یادگیری است. ... فراگرد مدیریت ... تلقی مدیریت به عنوان "فراگرد" یا ... در مدیریت است. مدیریت غیرمتمرکز، مستلزم آن است که مدیر دقیقا ... و-اسلامی/علوم-تربیتی/مدیریت-آموزشی/مدیریت-آموزشی__a-46346- ...
3
... لَیَطْغی اَنْ رَآهُ اسْتَغْنی) ... مدیریت مطلوب در اسلام ... آیا ... . ... فرق مدیریت‌ها ... فرق مدیریت اسلا‌می با مدیریت غربی ما ... ها اکتفا کرد. مدیریت اسلامی‌ مانند مدیریت غربی صدرصد مادی نیست ... انسان بپروران. ... اخلاق مدیر اسلامی ... مدیر باید محبت کارمند را جلب ...
4
... رئیس دادگاه عملیات اجرایی را مدیریت و کنترل می‌کند. ... تعریف ... اجرائی، در چارچوب قانون اوامر مدیریت اجرا را انجام دهد. بدیهی ... رئیس دادگاه عملیات اجرائی را مدیریت و کنترل نماید. ... وظایف ... پس ... قانونی). پس از ابلاغ اجرائیه، مدیر اجرا نام دادورز مأمور اجرا ...
5
... کارمند دفتری می‌باشد. مدیر دفتر ریاست اداری دادگاه را ... زیر نظر مدیر دفتر انجام می‌گیرد. مدیر دفتر از ... کند. یکی از وظایف مدیر دفتر دیوان نگهداری دفتر ... به عهده او است. مدیر دفتر دیوان همچنین مسئولیت تهیه ... مقدار لازم، به پیشنهاد مدیر دفتر و تایید دیوان استخدام ...
6
... های خطرناک برای مدیران که می‏تواند مدیر و مدیریت‏ یک نظام را ... تعهد و تخصص در انتخاب مدیران اینست که حتی در ... کاری نکرده‏ایم. ... معیار انتخاب مدیران ... مدیریت اسلامی اقتضا می‏کند که ... و در نتیجه چنین مدیری می‏تواند مدیر نظام اسلامی و ...
7
 
8
... فضولی بودن اداره، باید اقدام مدیر بدون هیچ‌گونه قرارداد ... اما تنهاترین اثر نیست. مدیر فضولی، در روند اداره ... قرار می‌دهیم. ... تعهدات مدیر فضولی ... ماده 306 قانون ... 167 قانون مدنی، چون مدیر فضولی در شمار امانت‌ ... 2- جبران خسارت: اگر مدیر فضولی، در اداره فضولی مال ...
9
... تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه و طبق قانون اداره ... این قانون توسط مدیر تصفیه انجام می‌پذیرد. مدیر تصفیه توسط دادگاه ... توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به ... ‌شود بنابراین اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) با فرارسیدن موعد طلب ...
10
... اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و عملیات شرکت است ... مواقع رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر ... باشد. ... ریاست بر هیئت مدیره ... رئیس هیئت مدیره با تصویب سه چهارم ... انقضای مدت مدیریت در هیئت مدیره با خروج از هیئت مدیره به ...
15380 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار