351 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... السّلام) کسی نزدیک‌تر از محمدبن حنیفه به امیرمؤمنان علی (علیه‌ ... ) نبود. بعد از درگذشت محمدبن حنفیه، پیروان او به فرقه‌هایی ... گروهی از کیسانیه که مرگ محمدبن حنفیه را پذیرفتند و ابوهاشم را ... ابوهاشم حق برادرش حسن‌بن محمدبن حنفیه می‌دانستند. د) عباسیه: ...
2
... از مرگ ابوهاشم عبدالله بن محمدبن حنفیه (ه‌ م)، بیان ... بیانیه به انتقال امامت از محمدبن حنفیه به فرزندش، ابوهاشم عبدالله ... شد و ادعای الوهیت محمدبنحنفیه و امامت و پیامبری ... حسین - علیه‌السلام- و محمدبنحنفیه و سپس ابوهاشم معتقد بود ...
3
... عموزادگان خود ــ جز برادرش، محمدبن حنفیه ، که در مدینه ماندــ از ... کوفه فراخواند کسانی مانند محمدبن حنفیّه و عبداللّه‌بن عباس ... نوشته‌است) (به نقل از محمدبن حنفیه، شهدای از «فرزندان فاطمه» ... بيروت 1404 /1984. (24) محمدبن محمدبن نعمان مفيد، الارشاد فى معرفة ...
4
... و حسین علیهم‌السلام و محمدبن حنفیه و پس از او پسرش ... بودند که پس از غیبت محمدبن حنفیه، وصیت به پسر او، ... عبدالحمید، بیروت (بی تا). (9) محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل ... 1948ـ1949، چاپ افست بیروت. (10) محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ ...
5
... کیسانیه) بود که اعتقاد داشتند محمدبن حنفیه، مهدی موعود است و نمرده ... شد و قائل به الوهیت محمدبن حنفیه گردید و خود را ... گذشتگان بودند و درباره بازگشت محمدبن حنفیه بعد از غیبت و ... نقدالرجال، بیروت 1419/1999؛ (5) محمدبن حسن طوسی، رجال‌الطوسی، چاپ ...
6
... شهادت رسیده‌اند.) ... روایت محمدبن صالح ... محمد بن صالح می ... جریان مخالفت محمد بن حنفیه با رفتن امام به ... گاه با محمد بن حنفیه خداحافظی کرد و رهسپار ... (و خرج محمد بن الحنفیة یشیعه فقال عند الوداع. یا ... که از مکه به برادرش محمدبن حنفیه و دیگر بنی هاشم ...
7
... با برادرش محمد بن حنفیه برای وی نوشت، هدف از ... خود به محمد بن حنفیه می‌نویسد: ارید ان ... ؛ چنان که در جواب محمدبن حنفیه که از احتمال کشته شدن ... جواب برادرش -محمد بن حنفیه- نیز بر ادای تکلیف تاکید ... کرد. خبر به محمد بن حنفیه رسید. نزد امام (علیه ...
8
... فرزندش ( امام مجتبی یا محمدبن حنفیه ) نیز از جهتی دیگر، و ... فی علم التفسیر، چاپ محمدبن عبدالرحمان عبداللّه، بیروت 1407/ ... چاپ افست بیروت. (51) محمدبن عبدالکریم شهرستانی، نهایه الاقدام فی ... الوثقی، بیروت 1404. (56) احمدبن علی طبرسی، الاحتجاج، چاپ محمدباقر ...
9
... زبیریان و طرفداران محمدبن حنفیه ) در مراسم حج سال 68 ... بزرگی وجود داشته است. فاسی از درگیری ... چاپ افست تهران. (54) محمدبن احمد فاسی، الزُهوُر المُقتَطَفَة من ... ترکمان، تهران 1362ـ1363ش. (56) احمدبن علی قلقشندی، صبح‌الاعشی فی ...
10
... مُسیِّب، حسن بن محمدبن حنفیه، عطاءبن أبی ... روایت ابوعبدالرحمان عبداللّه بن احمدبن محمدبن حنبل، در خزانة ... (بیروت )؛ * همو، جامع؛ * محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن ... 1348 ش؛ * محمدبن یعقوب کلینی؛ * محمدبن اسماعیل مازندرانی حائری، ...
351 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار