4549 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... آماده بود نه تنها حساسیت زیباپرستی، بلکه احساسات و خصال اخلاقی ... می‌شود که‌ جهان‌ چیزهای‌ محسوس، یعنی‌ جهان‌ پدیده‌ها ناپایدار ... همان‌ سان‌ در جهان‌ فراسوی‌ محسوس، همه چیزهای‌ شناختنی‌ نه‌ تنها ... ‌ انسان‌ به‌ آنچه‌ چیزهای‌ محسوس نامیده‌ می‌شوند، رسیده‌ است ...
2
... و الگوی‌ پیشین‌ جهان‌ محسوس است‌. در اینجا باید یادآوری ... که‌ افلوطین‌ درباره جهان‌ محسوس دارد، با اندیشه‌های‌ ... صورتهای‌ معقول‌ هرچند در کثرت‌ محسوسات پراکنده‌ شده‌اند، خودشان‌ ... یونان‌ دوگانه‌ بوده‌ است‌: جهان‌ محسوس و جهان‌ معقول‌. انسانها نیز ...
3
... درباره همه‌ چیز، چه‌ محسوس چه‌ غیر محسوس، به‌ کار برد، زیرا ... » است‌ که‌ معانی‌ غیر محسوس موجود در محسوسات جزیی‌ را ادراک‌ می ... قوه وَهمیه‌ از معانی‌ غیر محسوس در محسوسات جزئی‌ ادراک‌ کرده‌ است ... کار نفس‌ است‌، یعنی‌ احساس‌ِ چیز محسوس و انفعال‌ از آن‌. زیرا ...
4
... می‌کنند. ... دیدگاه ارسطو درباره احساس ... اما ارسطو ، با استفاده از ... آن‌ها باشند. ... رابطه حساس بودن با محسوس از دیدگاه ارسطو ... به ... آن، تحت تأثیر اشیای محسوس، ملکه حساسیت در او ایجاد می‌شود ... فَقَدَ حِساً فقد فَقَدَ علماً). محسوسات یا مشاهدات از قضایای یقینی ...
5
... که معقولات به انگیزه آغازین محسوسات، در ذهن ما پدید ... که حس نیز چیزهای محسوس را به کار می برد ... چه حالات و صفات چیزهای محسوس. بنابراین هیچ چیز را ... همچون معیاری نیازمندند. گیریم که محسوسات ما در خود اشیاء ... می شود، همانگونه که صورت محسوس درحس نقش می گیرد. ...
6
... الحس‌ّ و المحسوس (شرح‌ متوسط بر درباره احساس و محسوس و چند ... کاملاً ارسطویی‌ است‌. در برابر احساس و ادراک‌ انسانی‌، جهان‌ ... بدهیم‌، دیگر راهی‌ برای استقراء محسوسات آن‌ حاسّه‌ نداریم‌، و اگر ... همواره‌ در برابر عناصر غیرارسطویی‌ حساسیّت نشان‌ می‌دهد. در ...
7
... و متعالی‌ از اشیای‌ محسوس‌اند و محسوسات، روگرفت‌های‌ واقعیات‌ ... ‌ و وجود اشیای‌ جزئی محسوس را انکار نکرد، نسبت‌ میان ... دوگانگی‌ و جدایی‌ میان‌ محسوسات جزئی‌ و معقولات‌ (مُثُل‌ ... ‌ افلاطونی دوگانگی‌ عالم‌ محسوس و معقول‌ حل‌ شد و ...
8
... استعاره محسوس به محسوس ... یکی از آن‌ها «استعاره محسوس به محسوس» نام ... قسم است: ... استعاره محسوس به محسوس با جامع حسی ... ، مستعارمنه و مستعارله محسوس باشند؛ مانند: الف) (... واشتعل ... والصبح اذا تنفس). ... استعاره محسوس به محسوس با جامع عقلی ... مانند: ...
9
... بدان‌ اشاره‌ شد، یعنی‌ جنّت‌ محسوس؛ تلقی‌ برخی‌ فیلسوفان‌ که‌ جنّت ... ‌گیرند. ... قائلان‌ به‌ جنّت‌ محسوس، از نظر ملاصدرا ... قائلان‌ به ... گروهند؛ و برخورداران‌ از نعمتهای‌ محسوس، هرکس‌ به‌ قدر همت‌ ... جنّت‌ عقلی‌ روحانی‌ و جنّت‌ محسوس جسمانی‌ سخن‌ گفته‌ است‌. ...
10
... استعاره محسوس برای محسوس با جامع حسّی ... استعاره محسوس برای محسوس با ... استعاره محسوس برای محسوس با جامع عقلی ... استعاره محسوس برای محسوس با ... رود. ... استعاره معقول برای محسوس با جامع عقلی ... استعاره ... معقول برای محسوس با جامع عقلی؛ ...
4549 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار