524 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... کولون نزولی، رکتوم (راست روده)، مثانه، قسمت‌های پایینی رحم و ... راست روده (رکتوم)، کشش در مثانه ایجاد می‌شود که سبب ... و این امر باعث انقباض مثانه و شل شدن اسفنکتر ... می‌شود که متعاقب آن مثانه تخلیه می‌شود. دستگاه پاراسمپاتیک ... قلب را فقط برای چند ثانیه متوقف کرده و به ...
2
... و 5/0 نوکائین در مثانه بهترین روش درمانی برای معالجه ... التهاب حاد مثانه می‌باشد. * پس از انجام ... ، ‌نتایج مثبتی در دفع سنگ مثانه به دست آورده‌اند. ... دستگاه ...
3
... ) آن‌ها برای بیماری‌های مثانه و زهدان نیک است. ضماد ... نُه قیراط از آن سنگ (مثانه و غیره) را خُرد می ... نیز قابض است؛ لذا سنگ (مثانه و غیره) را خُرد می ...
4
... و ترشح دستگاه گوارش، تخلیه مثانه، تعریق، دمای بدن و بسیاری ... مختار طی 3 تا 5 ثانیه قادر است ضربان قلب را ... و طی 10 تا 15 ثانیه می‌تواند فشار خون شریانی ... داخلی مانند معده، روده و مثانه، اطلاعات خود را به وسیله ...
5
... کردن سنگ (گُرده و مثانه) و رفع اِحتباسِ بول. سودمند ... ؛ طبیخِ آن سنگ گُرده و مثانه را خُرد می‌کند؛ ضماد ...
6
... تاک سیاه برای رفع عفونت مثانه و برخی از ورم‌ها ... ورم‌ها و شکستن سنگ مثانه و فرونشاندن صفرا تجویز می ...
7
... . جسم مایسنر در کسری از ثانیه پس از اثر محرک، سازش ... به میزان یک درجه در ثانیه یا شش درجه در دقیقه ... پس از نیم تا 1 ثانیه، دردی مبهم و سوزشی احساس ... مانند درد آپاندیس، درد سنگ مثانه، کلیه و صفرا و.. ... پانویس ...
8
... خواهد شد. کنترل روده و مثانه نیز از بین می‌رود ... نمی‌توانند بیش از چند ثانیه بیرون نگه دارند) و علامت ...
9
... در معده یا رحم یا مثانه و گرُده ( کُلیه ) خلطی ...
10
... از کلیه‌ها به مثانه می‌آورد ... فهرست منابع ... (1 ...
524 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار